20. 10. 2020  1:35 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD.
Identifikačné číslo: 46408
Univerzitný e-mail: zuzana.cibulkova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD. - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)

Kontakty
     
Absolvent     Výučba     
Záverečná práca
     Projekty
     
     
     Vedené práce
     
Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:
Štúdium termooxidačnej stability materiálov termoanalytickými metódami.
Autor:
Pracovisko:
Projektové stredisko (Dek FCHPT)
Oponent 1:
Oponent 2:
Oponent 3:
prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Štúdium termooxidačnej stability materiálov termoanalytickými metódami.
Abstrakt:
Termooxidačná degradácia polymérnych materiálov prebieha v dvoch krokoch. Prvým z nich je indukčná perióda, počas ktorej zdanlivo žiadna chemická reakcia neprebieha. Na konci indukčnej periódy následne dochádza k procesu samotnej oxidácie materiálu, kedy dochádza k náhlym zmenám vlastností materiálu. Preto je indukná perióda často považovaná z mieru stability materiálu. V predloženej práci sú zosumarizované výsledky štúdia termooxidačnej degradácie rôznych polymérnych materiálov a vplyvu rozličných aditív na ich stabilitu pomocou neizotermických DSC meraní. Na preskúmanie antioxidačného vplyvu rôznych stabilizátorov na polymérne materiály bola použitá neizotermická izokonverzná metóda získania kinetických parametrov pre popis dĺžky indukčnej periódy v závislosti od teploty, založená na závislosti nábehovej teploty oxidačného píku od rýchlosti ohrevu. Metóda poskytuje kinetické parametre umožňujúce výpočet dĺžky indukčnej periódy V práci sú predstavené aj dve nové kritériá na posúdenie a porovnanie stabilizačnej účinnosti rôznych aditív ako aj ich zmesí v polymérnych matriciach – ochranný faktor a antioxidačná účinnosť. Na základe znalosti týchto kritérií je možné vybrať najvhodnejší stabilizátor do danej polymérnej matrice alebo vylúčiť použitie látok, ktoré by ju mohli destabilizovať. Naviac, tieto kritériá umožňujú navrhnúť zmes stabilizátorov so synergickým stabilizačným efektom.
Kľúčové slová:
indukčná perióda, antioxidanty, termická analýza, termooxidačná stabilita

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene