Mar 28, 2020   3:34 p.m. Soňa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
Identification number: 4660
University e-mail: pavol.navrat [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marko Adamko
Odporúčanie zosobnené vyjadreniami na sociálnej sieti
May 2015Displaying the final thesis
2.Final thesis was unsuccessfully defended.DTWritten by (author): Bc. Marko Adamko
xxx
May 2018Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Adam
Opoznámkovanie sprístupňovaných webových stránok počas sprístupňovania
June 2007Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Bartošek
Ochrana osobných údajov v informačných systémoch
June 2007Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrej Bisták
Spájanie sa ľudí prostredníctvom webu
May 2010Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Boccalini Jalcová
Spájanie sa ľudí prostredníctvom webu
May 2010Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ladislav Borženský
Architektonické modely softvérových systémov a služieb
August 2013Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Brandobúr
Internet ako základný prostriedok elektronickej komunikácie
June 2009Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Michal Bubanský
Porovnávacie vyhľadávanie na webe
December 2008Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Buzássy
Šírenie názorov na webe
May 2016Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Július Bystričan
Odporúčanie zosobnené vyjadreniami na sociálnej sieti
May 2015Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Cích
Vyhľadávanie so zohľadnením osobných profilov
May 2010Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Cuprik
Hľadanie motívov v DNA sekvenciách
May 2017Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Cuprik
Hľadanie motívov v reťazcoch DNA
May 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Róbert Cuprik
Prírodou inšpirované algoritmy
May 2020Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Robert Čapla
Prírodou inšpirované riešenie problémov
August 2013Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Černák
Dynamické odporúčanie
May 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Čorba
Využitie kontextu používateľa pri odporúčaní výsledkov vyhľadávania
May 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rania Daabousová
Súlad medzi softvérovými požiadavkami a zdrojovým kódom
May 2018Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Demčák
Riešenie úloh inšpirované správaním sa sociálneho hmyzu
May 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Demčák
Odporúčanie správ s využitím implicitnej väzby
May 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Demčák
Odporúčanie s využitím osobných vyjadrení
May 2014Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Dupaľ
Šírenie informácií v sociálnych sieťach
May 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis was unsuccessfully defended.BTWritten by (author): Daniel Eliáš
Rozpoznanie klamlivých správ v digitálnom priestore
May 2019Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marian Florek
Vyhľadávanie informácií so zohľadnením kontextu dokumentov
May 2012Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Gašpar
Odporúčanie s využitím osobných vyjadrení
May 2014Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Gburík
Šírenie názorov na webe
May 2017Displaying the final thesis
28.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Daniela Hajdu
XXX
April 2019Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Hošak
Model hľadania informácie inšpirovaný sociálnym hmyzom
June 2009Displaying the final thesis
30.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. Nikoleta Hrušková
Sprístupňovanie informácií na internete inteligentným vyhľadávaním
September 2013Displaying the final thesis
31.Final thesis was unsuccessfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ján Jakabovič
xxx
May 2018Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jaroslav Jakubík, PhD.
Identifikácia návrhových vzorov statickou analýzou založenou na ich dôležitých vlastnostiach
January 2009Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Jánošík
Získavanie zaujímavých informácií v sociálnych mediach
May 2013Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Jastrzembská
Model hľadania informácie inšpirovaný sociálnym hmyzom
June 2007Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Jastrzembská
Vyhľadávanie informácií pomocou včelieho úľa
May 2009Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Jelínek
Hľadanie nových spôsobov využitia modelu včelieho úľa
May 2009Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Jelínek
Model hľadania informácie inšpirovaný sociálnym hmyzom
June 2007Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Kacina
Internet ako základný prostriedok elektronickej komunikácie
May 2008Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Kajaba
Vyhľadávanie so zohľadnením kontextu
May 2009Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Peter Kajsa, PhD.
Modely opisu programových systémov - podpora návrhových vzorov
September 2012Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jozef Kamenský
xxx
May 2018Displaying the final thesis
42.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ivan Kapustík
Kooperácia multiagentových systémov
September 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Michal Kasan
Odporúčanie alebo filtrovanie nájdenej informácie pomocou webovej inteligencie
September 2012Displaying the final thesis
44.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Martin Konôpka
Prieskumné prechádzanie informačného priestoru
May 2017Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Kováč
Refaktorizácia softvérových systémov s podporou kontextového odporúčania
May 2017Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Krivý
Odporúčanie s využitím osobných vyjadrení
May 2014Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Krivý
Sémantické odporúčanie správ
May 2016Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Kuzár, PhD.
Zhlukovanie na sociálnom webe
September 2011Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Lipka
Vyhľadávanie a odporúčanie informácií s využitím sociálnych vzťahov
May 2012Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Miroslav Líška, PhD.
Extending and Utilizing the Software and Systems Process Engineering Metamodel with Ontology
May 2010Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Ľoch
Softvérové riešenie odpovedača využívajúceho vyhľadávací stroj
May 2014Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Macejková
Zosobňované odporúčanie krátkych správ
May 2017Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ľubomír Majtás, PhD.
Príspevok k tvorbe a rozpoznávaniu inštancií návrhových vzorov
January 2010Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Marcin
Spresňovanie záujmu zvedavcov na webe pomocou implicitných spätných väzieb
May 2015Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Martinský
Personalizovaná tvorba nápovede ku požiadavke na vyhľadávanie
May 2010Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karol Marton
Vylepšenie webového vyhľadávania použitím znalostí
May 2010Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Masný
Prieskumne prehľadávanie webu
May 2013Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Pavol Mederly, PhD.
Semi-automated Construction of Messaging-based Enterprise Application Integration Solutions
August 2011Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jaroslav Michalco
Šírenie informácií v sociálnych sieťach
May 2012Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Roman Minárik
Informačný priestor sociálnych sietí
May 2011Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Noskovič
Personalizované vyhľadávanie s využitím sociálnych sietí
May 2011Displaying the final thesis
62.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Aurel Paulovič
Architektonické modely softvérových systémov a služieb
September 2014Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Aurel Paulovič
Sociálne správanie sa včiel ako inšpirácia pre dátokopectvo
May 2011Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Pavlovič
Mapovanie názorov na danú tému
April 2019Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Petriľák
Vyhľadávanie s využitím kontextu určeného osobou dopytovateľa
May 2012Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Poljak
Odporúčanie verzií aplikácií
May 2016Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Pružinský
Elektronický obchod ako nová forma komunikácie
June 2009Displaying the final thesis
68.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Juraj Rabčan
Analýza rozsiahlych korpusov dát
May 2018Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Štefan Sabo, PhD.
Social Insect Inspired Algorithm to Detect and Track Topics in Dynamic Documents
September 2014Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Smoleňák
Odporúčanie s využitím osobných vyjadrení
May 2014Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Soha
Možnosti využitia modelu včelieho spoločenstva pri vyhľadávaní informácií
May 2011Displaying the final thesis
72.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ján Suchal
Sprístupňovanie informácií na internete inteligentným vyhľadávaním
February 2010Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jaroslav Sumbal
Oregano - social networking service supporting cultural free time activities
May 2016Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Joachim Svítek
Mapovanie názorov na webe na základe správania používateľa
April 2019Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Šafárik
Odporúčanie pre softvérové inžinierstvo
May 2016Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Šimno
Prehliadač webu s významom
May 2008Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Študent
Počítačový program - autorské dielo
June 2009Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Taraba
Vyhľadávanie so zohľadnením jeho kontextu
May 2008Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Truchan
Personalizovaná odborná podpora používateľovho konania
May 2014Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Tuhý
Podobnosť v digitálnej knižnici
May 2012Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Ujhelyiová
Informačný priestor sociálnych sietí
May 2011Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Yevhen Ustinchenko
Protispoločenské správanie v digitálnom priestore
May 2019Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslav Valčičák
Podpora prieskumu on-line konverzácií pomocou ich vizualizácie
May 2017Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Valčuha
Vyhľadávanie zohľadňujúce záujemcu o informáciu a skupiny jemu podobných
May 2011Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Diana Vandlíková
Softvérový odpovedač pre otázky v prirodzenom jazyku
May 2014Displaying the final thesis
86.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Viktor Vinczlér
Odporúčanie mobilných aplikácií
May 2017Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Zeleňák
Zámerné šírenie názorov na webe
May 2019Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Mikuláš Zigo
Mapovanie názorov v online diskusiách
April 2019Displaying the final thesis
89.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Anushervon Ziyoev
Vyhľadávanie a odporúčanie na webe v individuálnom aj sociálnom kontexte
May 2016Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Žilinčík
Prieskumné vyhľadávanie na sociálnych sieťach so zameraním na dynamické kritéria a vzťahy metadát k obsahu
May 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress