20. 1. 2020  13:13 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Identifikačné číslo: 4662
Univerzitný e-mail: robert.hinca [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Badinka
Ožiarenie obyvateľov Slovenska
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dávid Bednár
Matematická kalibrácia scintilačného spektrometra gama žiarenia
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dávid Bednár
Výpočty polí príkonov efektívnej dávky od žiarenia gama pri vyraďovaní jadrových zariadení
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Haršány
Zdroje ožiarenia obyvateľov Slovenska
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Haršány
Zdroje ožiarenia obyvateľov Slovenska
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erik Holubek
Nedeštruktívny odhad hĺbky kontaminácie v betónových povrchoch
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erik Holubek
Radiačný monitoring v životnom prostredí
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roman Horváth
Radiačná ochrana v jadrovej energetike
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Horváth
Radiačná ochrana v jadrovej energetike
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Hošták
Mapovanie rádioaktívneho radónu v pôdnom vzduchu stavebných pozemkov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Hošták
Stanovenie emanácie radónu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Javorník, PhD.
Ožiarenie zložiek životného prostredia a dotknutých skupín obyvateľstva vplyvom ťažby uránu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Javorník, PhD.
Radiačný vplyv ťažby uránu na životné prostredie
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miloslav Kolesár
Radiačná ochrana pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Krčmárik
Dozimetria neutrónov v systéme radiačnej ochrany pracovníkov jadrových elektrární
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Krčmárik
Radiačná ochrana v jadrovej energetike
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Ondrej Kulich
Modelovanie radiačnej ochrany na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Lehotský
Ožiarenie obyvateľov Slovenska z prírodných zdrojov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marián Marenčík
Radiačná ochrana a MCNP modelovanie okolia zdrojov
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Emil Mojto
Ťažba uránu na Slovensku
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Igor Neuhold
Analýza príčin zvyšovania neutrónového výkonu pri dosiahnutí kritického stavu reaktora v EMO
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Igor Neuhold
Nedeštruktívne testovanie materiálov primárneho okruhu JE
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Pisár
Radiačná ochrana pracovníkov v jadrovej energetike
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Pisár
Radiačná ochrana v jadrovej energetike
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roman Skoupý
Meranie rádioaktívnych látok vo výpustiach jadrových elektrární
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Slušný
Radiačná ochrana v jadrovej energetike
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Branislav Stríbrnský
Inovačné metódy dizajnu meradiel aktivity pre vyraďovanie JE
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Tóth
Radiačný monitoring na jadrových elektrárňach
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná