23. 9. 2020  11:14 Zdenka
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Identifikačné číslo: 4662
Univerzitný e-mail: robert.hinca [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)

Kontakty     
     
Záverečná práca     Projekty
     
Publikácie     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martin Badinka
Ožiarenie obyvateľov Slovenska
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Dávid Bednár
Matematická kalibrácia scintilačného spektrometra gama žiarenia
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dávid Bednár
Výpočty polí príkonov efektívnej dávky od žiarenia gama pri vyraďovaní jadrových zariadení
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Haršány
Zdroje ožiarenia obyvateľov Slovenska
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Haršány
Zdroje ožiarenia obyvateľov Slovenska
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erik Holubek
Nedeštruktívny odhad hĺbky kontaminácie v betónových povrchoch
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Erik Holubek
Radiačný monitoring v životnom prostredí
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Roman Horváth
Radiačná ochrana v jadrovej energetike
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Horváth
Radiačná ochrana v jadrovej energetike
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Hošták
Mapovanie rádioaktívneho radónu v pôdnom vzduchu stavebných pozemkov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Hošták
Stanovenie emanácie radónu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Javorník, PhD.
Ožiarenie zložiek životného prostredia a dotknutých skupín obyvateľstva vplyvom ťažby uránu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Javorník, PhD.
Radiačný vplyv ťažby uránu na životné prostredie
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miloslav Kolesár
Radiačná ochrana pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martin Krčmárik
Dozimetria neutrónov v systéme radiačnej ochrany pracovníkov jadrových elektrární
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Krčmárik
Radiačná ochrana v jadrovej energetike
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Ondrej Kulich
Modelovanie radiačnej ochrany na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Lehotský
Ožiarenie obyvateľov Slovenska z prírodných zdrojov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marián Marenčík
Radiačná ochrana a MCNP modelovanie okolia zdrojov
máj 2006
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Emil Mojto
Ťažba uránu na Slovensku
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Igor Neuhold
Analýza príčin zvyšovania neutrónového výkonu pri dosiahnutí kritického stavu reaktora v EMO
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Igor Neuhold
Nedeštruktívne testovanie materiálov primárneho okruhu JE
máj 2005
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Pisár
Radiačná ochrana pracovníkov v jadrovej energetike
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Pisár
Radiačná ochrana v jadrovej energetike
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Roman Skoupý
Meranie rádioaktívnych látok vo výpustiach jadrových elektrární
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Slušný
Radiačná ochrana v jadrovej energetike
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Branislav Stríbrnský
Vývoj metodiky hodnotenia metrologických parametrov meradiel aktivity pre manažment RAO
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Tóth
Radiačný monitoring na jadrových elektrárňach
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná