Jan 20, 2020   4:27 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Identification number: 4662
University e-mail: robert.hinca [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Determination of radon emanation
Written by (author): Ing. Peter Hošták
Department: Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Opponent:Ing. Jarmila Degmová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stanovenie emanácie radónu
Summary:Diplomová práca sa zaoberá meraním radónu v pôdnom vzduchu, v stavebnom materiály a vo vode. Prvá kapitola sa venuje charakteristike radónu, jeho vlastnostiam a cestám šírenia radónu z podložia, zo stavebných materiálov a z dodávanej vody. Druhá kapitola sa venuje teórii emanácie radónu z pôdy. Tretia kapitola sa venuje teórii exhalácie radónu zo stavebných materiálov a požiadavkám na stavebné výrobky. Štvrtá kapitola sa venuje legislatívnym požiadavkám na dodávanú vodu. V piatej kapitole je uvedený aktuálny stav monitorovania radónu na Slovensku. V šiestej kapitole je uvedený prehľad metód na meraniu radónu a jeho dcérskych produktov. V poslednej siedmej kapitole sú uvedené výsledky merania objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu, v stavebnom materiáli a v pitnej vode z prameňa.
Key words:Radón v pôde, Radón v stavebnom materiáli, Radón, Meranie radónu, Radón vo vode

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited