Jan 19, 2020   1:43 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Identification number: 4662
University e-mail: robert.hinca [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Sources of radiation of slovak inhabitants
Written by (author): Ing. Lukáš Haršány
Department: Department of nuclear physics and technology (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Opponent:Ing. Matúš Stacho, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zdroje ožiarenia obyvateľov Slovenska
Summary:Cieľom bakalárskej práce je čitateľovi priblížiť problematiku zdrojov ožiarenia obyvateľov Slovenska, cesty rádionuklidov zo životného prostredia k človeku a problematiku radónu ako najzávažnejšieho zdroja radiačnej záťaže človeka. Bakalárska práca sa skladá z 3 kapitol, obsahuje 7 obrázkov, 10 tabuliek a 4 prílohy. Sú v nej uvedené informácie, ktoré pomôžu získať lepší prehľad o prírodnom a umelom pozadí radiácie, jej spôsobe monitorovania na Slovensku a znalosť o radóne. Vysvetľuje príjem rádionuklidov ingesciou a inhaláciou do organizmu človeka.
Key words:prírodné a umelé zdroje ožiarenia človeka, cesty rádionuklidov zo životného prostredia k človeku, radón

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited