Jan 20, 2020   3:09 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Identification number: 4662
University e-mail: robert.hinca [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Radiation protecion in nuclear engineering
Written by (author): Ing. Marek Slušný
Department: Department of nuclear physics and technology (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Opponent:Ing. Matúš Stacho, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Radiačná ochrana v jadrovej energetike
Summary:V práci je popísaná radiačná ochrana osôb spolu s uvedenými limitmi pre ožiarenie. V prvej kapitole sú popísané prírodné a umelé zdroje ionizujúceho žiarenia a ich základné rozdelenie. Ďalej sú popísané zdroje žiarenia v primárnom okruhu. V práci je pojednávané taktiež o dávke a o vplyvoch žiarenia na človeka. V druhej kapitole sú popísané princípy radiačnej ochrany pracovníkov v JE a požiadavky na osobnú dozimetriu. Práca sa zameriava na ochranné opatrenia v prípade radiačnej havárie a takisto charakteristikou jednotlivých priestorov. V poslednej časti je na príklade modelovaná možná dávka pre pracovníka počas údržby na primárnom potrubí.
Key words:radiačná ochrana, žiarenie, dozimetria

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited