Jan 20, 2020   12:58 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Identification number: 4662
University e-mail: robert.hinca [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Radiation monitoring on nuclear power plants
Written by (author): Ing. Ladislav Tóth
Department: Department of nuclear physics and technology (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Opponent:Ing. Jarmila Degmová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Radiačný monitoring na jadrových elektrárňach
Summary:Diplomová práca sa zaoberá problematikou monitorovania ionizujúceho žiarenia na jadrových zariadeniach SR. Stručne analyzuje jadrový reaktor ako zdroj ionizujúceho žiarenia v jadrovej elektrárni, popisuje monitoring prostredia a pracovníkov, metódy monitorovania kontaminácie pracovníkov, vybrané meracie prístroje vhodné pre jednotlivé typy meraní. Prístroje zamerané na monitoring ľudského organizmu a monitorovanie prostredia, detektory. Práca pozostáva tiež z praktickej časti, zameranej na meranie cézia, porovnanie nameraných hodnôt s teoretickými predpokladmi stanovenými na základe výpočtov pomocou výpočtovej techniky, pojednáva o možnosti merania povrchovej kontaminácie betónových povrchov, z čoho by bolo možné určiť, do akej hĺbky stačí mechanicky odstrániť kontaminovaný betón zo stien, čo by viedlo k zníženiu dávkového príkonu pre zamestnancov pracujúcich v jadrovej elektrárni resp. zníženiu množstva rádioaktívneho odpadu pri likvidácii betónových častí budov JZ .
Key words:betón, cézium, rádioaktívny

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited