Jan 20, 2020   12:22 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Identification number: 4662
University e-mail: robert.hinca [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Sources of radiation of slovak inhabitants
Written by (author): Ing. Lukáš Haršány
Department: Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Opponent:Ing. Matúš Stacho, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zdroje ožiarenia obyvateľov Slovenska
Summary:Cieľom diplomovej práce je čitateľovi priblížiť problematiku zdrojov ožiarenia obyvateľov Slovenska. Charakterizovať metódy monitorovania ionizujúceho žiarenia v životnom prostredí. Určiť, ktoré rádionuklidy sú monitorované a aká je ich aktivita v jednotlivých zložkách životného prostredia. Práca sa snaží čitateľovi popísať gamaspektrometické meranie rôznych vzoriek životného prostredia a kvalitatívne i kvantitatívne analyzovať ich aktivity pomocou programu GENIE TM 2000. Diplomová práca sa skladá z 3 kapitol a 11 príloh.
Key words:gamaspektrometria, polovodičový detektor, zložky životného prostredia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited