Jan 19, 2020   2:29 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Identification number: 4662
University e-mail: robert.hinca [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Neutron dosimetry in the system of radiation protection for workers in nuclear power plants
Written by (author): Ing. Martin Krčmárik
Department: Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ján Haščík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dozimetria neutrónov v systéme radiačnej ochrany pracovníkov jadrových elektrární
Summary:Práca opisuje systém radiačnej ochrany pracovníkov jadrových elektrární. Zameriava sa predovšetkým na neutrónové žiarenie. Popisuje jeho vlastnosti a princípy detekcie. V experimentálnej časti sa snaží pomocou simulačných výpočtových programov a meraní spresniť aproximačné koeficienty využívané pri meraní multisférickým systémom, ktorý je k dispozícii na ÚJFI a overiť kalibračné faktory. Dané spresnenie je uskutočnené výpočtom odozvy dvoch typov detektorov pomocou Bonnerovho spektrometra a následným porovnaním s výsledkami z iných pracovísk, ktoré sú medzinárodne uznané. Taktiež je vykonaná analýza rozloženia interakcii neutrónov v moderačnom materiáli. Na jednotlivé výpočty bol použitý simulačný kód MCNP. V závere práce sa nachádza návrh na rekalibráciu monitora neutrónov, ktorý vzišiel z jednotlivých výpočtov a meraní.
Key words:radiačná ochrana, neutróny, rekalibrácia, Bonner

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited