28. 5. 2020  10:32 Viliam
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Identifikačné číslo: 4662
Univerzitný e-mail: robert.hinca [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)

Kontakty
     
Výučba
     
Záverečná práca
     Projekty     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:
Aktuálne aspekty radiačnej ochrany pri prevádzke a vyraďovaní jadrových zariadení
Autor:
doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Pracovisko:
Oponent 1:
Oponent 2:
Oponent 3:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Aktuálne aspekty radiačnej ochrany pri prevádzke a vyraďovaní jadrových zariadení
Abstrakt:
Habilitačná práca je venovaná aktuálnemu stavu radiačnej ochrany pri prevádzke a vyraďovaní jadrových zariadení na Slovensku a moderným európskym a svetovým trendom. Výstavba nových blokov, prevádzka existujúcich elektrární a vyraďovanie odstavených blokov vytvárajú na Slovensku širokú bázu pôsobnosti aj pre oblasť radiačnej ochrany a predstavujú výzvu pre zavádzanie nových systémov monitorovania rádioaktívnych nuklidov počas prevádzky a vyraďovania jadrových zariadení, pri uvoľňovaní do životného prostredia a ukladaní rádioaktívnych odpadov na úložisku a analýzu ich dopadu na obyvateľstvo a životné prostredie. V celkovom prehľade sú charakterizované základné požiadavky, slovenské špecifiká legislatívneho rámca radiačnej ochrany a meracie systémy používané na Slovensku. Samostatná časť je venovaná havarijnému monitorovaniu a reálnym následkom ťažkých havárií jadrových elektrární v Černobyle a Fukušime. Uvedené sú výsledky in-situ meraní radiačnej situácie v priestoroch jadrovej elektrárne počas normálnej prevádzky a merania uskutočnené počas expedície do Černobyľu v roku 2011, publikované na konferencii "Dni radiačnej ochrany"
Kľúčové slová:
jadrové zariadenie, manažment radioaktívnych odpadov, meracie zariadenia pre uvoľňovanie odpadov, jadrová elektráreň, radiačná ochrana, dozimetria, vyraďovanie jadrových zariadení, uvoľňovanie odpadov do životného prostredia

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene