Jun 20, 2019   5:23 a.m. Valéria
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. František Dzianik, PhD.
Identification number: 4665
University e-mail: frantisek.dzianik [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Process Engineering (FME)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Bojnáková
Filtrácia suspenzie vytvárajúcej stlačiteľný filtračný koláč
June 2009Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Brišš, PhD.
Aerocyklónový odlučovač
June 2011Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Bryndzová
The influence of polymeric additives on heat transfer in turbulent flow of liquids
May 2018Displaying the final thesis
4.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Tibor Čelko
Device for hydraulic mixing of kieselguhr suspension
May 2019Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Durin
Návrh prúdového kompresora
June 2015Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Fraňo
Čistenie odpadových vôd z povrchovej úpravy automobilových karosérií
June 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Fraňo
Zariadenie na čistenie procesných kvapalín
June 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Harasník
Návrh potrubnej pneumatickej dopravy mletého vápenca
June 2013Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Hrebčík
Aparát s helikoidálnym tokom
June 2009Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Hudik
Bioplynová stanica
June 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Komorech
Návrh dýzového atomizačného zariadenia srvátkového proteínového koncentrátu
June 2013Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eugen László
Rekonštrukcia a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd Hamuliakovo
June 2011Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Morávková
Filtrácia pseudoplastickej kvapaliny
May 2017Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Iveta Morávková
Odstraňovanie farmaceutických látok z odpadových vôd
June 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roland Nagy
Device for preparation of an aqueous solution of whey protein
May 2018Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Ondríková
Návrh recyklácie molitanu z automobilov
June 2015Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Pituch
Tlakový filter na jemnú suspenziu
June 2007Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Poročák
Čistenie odpadových vôd v meste Šurany
June 2010Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Puškášová
Mestská čistiareň odpadových vôd
June 2015Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Puškášová
Znižovanie trecieho odporu pri turbulentnom prúdení kvapalín pomocou roztoku polyméru
May 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viktor Ripka
Najlepšie dostupné technológie v čistení odpadových vôd
June 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Rybanská
Čerpacia a kompresorová technika v technológiách ČOV
June 2015Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Savari
Odlučovacie vlastnosti hydrocyklónov
June 2011Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Smolinský
Experimentálne testovanie hydrocyklónu s uzavretým zásobníkom odlúčených častíc
June 2010Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Sotulářová
Filtrácia jemného kalu upraveného koaguláciou
June 2010Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Sotulářová
Odpadové vody z potravinárskeho priemyslu
June 2008Displaying the final thesis
27.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Ondrej Sucharda
Aerocyklónová experimentálna stanica
June 2012Displaying the final thesis
28.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Tony Suliman
Experimentálne testovanie vhodnosti aproximatívneho modelu zónovej sedimentácie
June 2012Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tony Suliman
Spracovanie kalov v ČOV
June 2009Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rudolf Székely
Návrh zariadenia na prípravu a dávkovanie flokulantu
June 2009Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zoltán Szórád
Čistenie odpadových vôd z výroby mechanických mikrokomponentov
June 2016Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Špaček
Čistiareň komunálnych odpadových vôd pre 250 000 ekvivalentných obyvateľov
June 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Štofík
Čistiareň odpadových vôd obcí Dlhé nad Cirochou a Modra nad Cirochou
June 2012Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Švolík
Triedenie zrnitých materiálov vo fluidnej vrstve
June 2008Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Zelenka
Filtrácia kvapalín s nízkou koncentráciou častíc
June 2008Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Žofčáková
Kontinuálny hydraulický triedič
June 2007Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress