Jan 29, 2020   7:05 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Kliman, DrSc.
Identification number: 4666
University e-mail: qkliman [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The effect of a weld notch factor on the life time fatigue of welded structures
Written by (author): Ing. Michal Harakaľ, PhD.
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Kliman, DrSc.
Opponent 1:prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.
Opponent 2:Ing. Róbert Ďurka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv vrubového účinku zvaru na únavovú životnosť konštrukcií
Summary:Spájanie kovových častí pomocou zvárania rôznymi technologickými postupmi patrí v súčasnosti k najrozšírenejšiemu technologickému postupu. Problematike posudzovania únavovej životnosti zváraných konštrukcii je venované značné množstvo výskumu a literatúry. Na správne určenie únavovej životnosti konštrukcie alebo jej súčasti je dôležité poznať napäťový stav v kritickom mieste. Pri zváraných rámoch je to najčastejšie koreň zvaru. Zvar pôsobí na konštrukciu ako prvok s kombináciou technologického (vnútorné defekty spôsobené zváracím procesom) a geometrického (tvar zvarovej húsenice) vrubu. Keďže priame meranie napätí je v mnohých prípadoch zvarov/vrubov veľmi komplikované, vzhľadom na prístupnosť daného miesta a v štádiu projekčného návrhu ani nie je možné, je nutné použiť inú metódu. V súčasnosti existujú viaceré postupy ako pomocou metódy konečných prvkov dokážeme napätie vo vrube odhadnúť na základe počítačovej simulácie a pomocou normy navrhnúť resp. posúdiť zvarový spoj. Témou tejto práce je metodika modelovania s cieľom určiť napäťový stav v mieste vrubu (zvaru) pomocou metódy konečných prvkov a následné určenie geometrického vrubového účinku tupého V-zvaru. Overenie spomínanej metódy bude vykonané na základe experimentálnych výsledkov na viacerých súboroch vzoriek s rôznymi typmi zvarov.
Key words:únavová životnosť, zvarový spoj, vrubový účinok, FKM

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited