Jan 20, 2020   8:07 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Kliman, DrSc.
Identification number: 4666
University e-mail: qkliman [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Contribution to fatigue life time evaluation of welded joints
Written by (author): Ing. Matúš Margetin, PhD.
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Kliman, DrSc.
Opponent 1:prof. Ing. Matěj Bílý, DrSc.
Opponent 2:prof. Ing. Juraj Bukoveczky, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Príspevok k hodnoteniu únavovej životnosti zvarových spojov
Summary:Technológia zvárania je pri kovových konštrukciách najrozšírenejšou metódou spájania konštrukčných častí. Z tohto dôvodu je problematike posudzovania únavovej životnosti zvarových spojov venovaná zvýšená pozornosť strojných inžinierov. Na zvar ako taký možno pozerať ako na vrub pozostávajúci z technologickej (vnútorné chyby a nehomogenity materiálu) a geometrickej (povrchová členitosť) časti. Tento vrub vplyvom koncentrácie napätia a deformácie znižuje únavovú odolnosť konštrukcie. Témou tejto práce je kvantifikácia únavového vrubového súčiniteľu napätia a deformácie pre tupý zvar vyhotovený technológiou MIG. Na základe experimentálnych zistení sú v práci formulované odporúčania pre odhad únavovej životnosti zváraných konštrukcií a odporúčania pre zlepšovanie únavových vlastností zvarových spojov.
Key words:únavová životnosť, zvarový spoj, krivka životnosti, vrubový účinok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited