Nov 15, 2019   8:27 a.m. Leopold
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Kliman, DrSc.
Identification number: 4666
University e-mail: qkliman [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.A probabilistic approach to fatigue life estimation under biaxial non-proportional random loading. Part I. Methodology
Kliman, Vladimír
Pravdepodobnostný prístup k odhadu únavovej životnosti pri biaxiálnom neproporcionálnom náhodnom zaťažovaní. Časť I. Metodika. Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering, 58. p. 147--167. ISSN 0039-2472.
articles in magazines2007Details
2.A probabilistic approach to fatigue life estimation under biaxial non-proportional random loading. Part II. Model experiment
Kliman, Vladimír
Pravdepodobnostný prístup k odhadu únavovej životnosti pri biaxiálnom neproporcionálnom náhodnom zaťažovaní. Časť II. Modelový experiment. Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering, 58. p. 168--184. ISSN 0039-2472.
articles in magazines2007Details
3.Analysis of the notch effect of welded joint and of grinding effect
Kliman, Vladimír -- Chmelko, Vladimír -- Margetin, Matúš
Analysis of the notch effect of welded joint and of grinding effect. Kovové materiály. Metallic materials, 53. p. 429--441.
articles in magazines2015Details
4.Contribution to fatigue life time evaluation of structures under multiaxial loading
Ďurka, Róbert -- Kliman, Vladimír
Príspevok k hodnoteniu únavovej životnosti konštrukcií pri viacosovom zaťažovaní. Dissertation thesis. Bratislava : SjF STU, 2012.
final thesis2012Details
5.In-time monitoring of fatigue damage
Chmelko, Vladimír -- Kliman, Vladimír -- Garan, Martin
In-time monitoring of fatigue damage. In Procedia Engineering. 2015, p. 93--100.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2015Details
6.Príspevok k hodnoteniu únavovej životnosti zvarových spojov
Margetin, Matúš -- Kliman, Vladimír
Príspevok k hodnoteniu únavovej životnosti zvarových spojov. Dissertation thesis. Bratislava : 2012. 90 p.
final thesis2012Details
7.The effect of a weld notch factor on the life time fatigue of welded structures
Harakaľ, Michal -- Kliman, Vladimír
Vplyv vrubového účinku zvaru na únavovú životnosť konštrukcií. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
8.Vliv plastické deformace a deformačního stárnutí na únavovou pevnost
Bílý, Matěj -- Kliman, Vladimír -- Těrentěv, V.F.
Vliv plastické deformace a deformačního stárnutí na únavovou pevnost. Praha : ČSAV, 1977. 150 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications1977Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.