Jul 21, 2019   2:12 a.m. Daniel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Ima Dovinová, PhD.
Identification number: 46742
University e-mail: ima.dovinova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Effect of doxorubicin on development of resistance and pathological changes in cardiovascular system
Krátka, Dominika -- Dovinová, Ima
Vplyv doxorubicínu na vývin rezistencie a patologických zmien v kardiovaskulárnom systéme. Diploma thesis. 2015.
final thesis2015Details
2.Changes in Hydrogen Sulphide and Antioxidant Response in the Neurodegenerative-D-galactose and Hypertensive-SHR model
Kušnierová, Ivana -- Dovinová, Ima
Zmeny regulácie sírovodíka a antioxidačnej odpovedi u neurodegeneratívneho- D-galaktózového a hypertenzného - SHR modelu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
3.Monitoring and Determination of Oxidative Markers and Markers of Cardiovascular Damage
Stančeková, Miroslava -- Dovinová, Ima
Sledovanie a stanovovanie oxidačných markerov a markerov kardiovaskulárneho poškodenia. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
4.Role of PPAR gamma in regulation of hypertension and cardiovascular system
Kvandová, Miroslava -- Dovinová, Ima
Úloha PPAR gama v regulácii hypertenzie a kardiovaskulárneho systému. Diploma thesis. 2015.
final thesis2015Details
5.Sledovanie kardiovaskulárnych zmien cystationín-gamma-lyázy a redoxná regulácia u D-galaktózového modelu starnutia
Matuška, Andrej -- Dovinová, Ima
Monitoring of Cardiovascular Changes of Cystathionine Gamma-Lyase and Redox Regulation in the D-Galactose Model of Aging. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
6.Study of altered NADPH-oxidase regulation and production of reactive oxygen species during hypertension
Kušnierová, Ivana -- Dovinová, Ima
Štúdium zmenenej regulácie NADPH - oxidáz a produkcie reaktívnych foriem kyslíka počas hypertenzie. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
7.The role of H2S in cardiovascular system and in regulation of antioxidant response
Matuška, Andrej -- Dovinová, Ima
Úloha H\(_{2}\)S v kardiovaskulárnom systéme a pri regulácii antioxidačnej odpovede. Bachelor thesis. 2016.
final thesis2016Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.