Oct 27, 2020   11:04 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
Identification number: 467
University e-mail: danica.koncekova [at] stuba.sk
 
Vice-dean - Faculty of Architecture and Design
 
External colleague - Institute of Public Buildings (FAD)

     Lesson
     
Final thesis
     
     
     
Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
Architectural support of new educational trends Creating primary schools built enviroment in Slovak Republic
Written by (author):
Department:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Architektonická podpora nových vzdelávacích trendov Tvorba objektov základného školstva v podmienkach Slovenskej republiky
Summary:
Problematika výchovy a vzdelávania rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje kvalitu života a hodnotovú orientáciu členov spoločnosti, ako aj sociálny a hospodársky rozvoj krajiny. Práve z tohto dôvodu výstavba výchovno-vzdelávacích zariadení s kvalitnou architektonickou podporou aktuálne reagujúcou najmä na nové trendy vo výchovno-vzdelávacej oblasti, s vhodnou technicko-materiálnou podporou pedagogických procesov a s ekonomickými predpokladmi, prispieva k výchove osobnosti každého človeka i celej spoločnosti a má dopad na ich životnú úroveň. V súčasnosti, v celosvetovom meradle, alarmujúce negatívne ukazovatele vyplývajúce z výsledkov hodnotiacich testov študentov a žiakov kladú nové požiadavky na dôkladnú reorganizáciu školstva a to nielen v oblasti pedagogiky, psychológie, ale i architektúry. Habilitačná práca poskytuje impulzy pre architektonickú podporu implementácie nových vzdelávacích trendov do tvorby školských stavieb, ktorých cieľom je vytvoriť kvalitné, inšpiratívne a podnetné prostredie podporujúce školskú a mimoškolskú prácu detí a mládeže, ich fyzické a psychické zdravie, bez ohľadu na ich vek alebo študijné zameranie.
Key words:
škola, školské stavby, výchovno-vzdelávacie zariadenie, školské prostredie

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited