Oct 17, 2019   2:11 a.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
Identification number: 46841
University e-mail: albert.breier [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor DrSc. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)
Director - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Žaneta Boleková
Sledovanie apoptózy vyvolanej tapsigargínom na bunkové línie SKM-1 a MOLM-13
May 2017Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Búdová
Larválna terápia - Nová biotechnologická metóda na liečbu ťažko liečiteľných povrchových rán
May 2017Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Cingelová
Mechanizmy sklerotizácie a melanizácie kutikuly
May 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Dobiasová
Zmeny v expresii špecifických proteínov v leukemických bunkách po indukcii P-glykoproteínu
May 2017Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ivana Dokupilová, PhD.
Možnosti genetickej identifikácie odrôd Vitis vinifera L.
August 2014Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): RNDr. Peter Grančič
Úloha proteazómov pri stukovatení pečene a ischemicko-reperfúznom poškodení
August 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): RNDr. Peter Grančič
Úloha proteazómov pri ztukovatení pečene a ischemicko-reperfúznom poškodení pečene
September 2010Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martina Guzyová, PhD.
Niektoré fenotypové zmeny v expresii proteínov v leukemických bunkách po indukcii expresie P-glykoproteínu
June 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Zuzana Kočibálová
Charakterizácia expresie niektorých proteínov pri rozvoji P-glykoproteínom sprostredkovanej rezistencii leukemických buniek.
May 2021Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Kočibálová
Koexpresia P-glykoproteínu a nestinu v leukemických bunkách
May 2015Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Kočibálová
Zmeny v bunkovej expresii receptora neuronálnych buniek latrofilínu-1 indukované overexpresiou P-glykoproteínu v leukemických bunkách.
May 2017Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Szilvia Kontár
Vzťah medzi P-glykoproteínom sprostredkovanou rezistenciou leukemických buniek na farmaká a reguláciou bunkovej smrti.
May 2020Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Kyca
Vzťah medzi ubikvitínom regulovanou protezomovou degradáciou bielkovín a P-glykoproteínom modulovanou liekovou rezistenciou leukemickych buniek.
May 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Andrea Marko, PhD.
Fermentácia ako prostriedok ovplyvňovania nutričnej kompozície potravín v dietetickej prevencii metabolického syndrómu.
September 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Lucia Messingerová, PhD.
Funkcie ABC transporterov pri znižovaní účinku cytotoxických látok na leukemických bunkách.
September 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Denisa Pešadíková
Zmeny v štruktúre a funkcii membrán leukemických buniek pri rozvoji P-gp sprostredkovanej viacliekovej rezistencie.
May 2023Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress