Oct 31, 2020   5:20 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
Identification number: 46841
University e-mail: albert.breier [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor DrSc. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson
     
     
     
     
Supervised theses
     
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesisUntil
Details
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Žaneta Boleková
Sledovanie apoptózy vyvolanej tapsigargínom na bunkové línie SKM-1 a MOLM-13
May 2017
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Natália Búdová
Larválna terápia - Nová biotechnologická metóda na liečbu ťažko liečiteľných povrchových rán
May 2017Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Cingelová
Mechanizmy sklerotizácie a melanizácie kutikuly
May 2016Displaying the final thesis
4.
Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Lucia Čepcová
Heterocyklické zlúčeniny prírodného a/alebo syntetického pôvodu ako nástroj pri liečbe nádorových ochorení
May 2024Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Simona Dobiasová
Zmeny v expresii špecifických proteínov v leukemických bunkách po indukcii P-glykoproteínu
May 2017
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Ivana Dokupilová, PhD.
Možnosti genetickej identifikácie odrôd Vitis vinifera L.
August 2014
Displaying the final thesis
7.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): RNDr. Peter Grančič
Úloha proteazómov pri stukovatení pečene a ischemicko-reperfúznom poškodení
August 2016
Displaying the final thesis
8.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): RNDr. Peter Grančič
Úloha proteazómov pri ztukovatení pečene a ischemicko-reperfúznom poškodení pečene
September 2010
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Martina Guzyová, PhD.
Niektoré fenotypové zmeny v expresii proteínov v leukemických bunkách po indukcii expresie P-glykoproteínu
June 2017
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Szilvia Kontár, PhD.
Study of mice leukemia cell death mechnisms induced by isothiocyanates
June 2020Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Kyca
Vzťah medzi ubikvitínom regulovanou protezomovou degradáciou bielkovín a P-glykoproteínom modulovanou liekovou rezistenciou leukemickych buniek.
May 2015
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Andrea Marko, PhD.
Fermentácia ako prostriedok ovplyvňovania nutričnej kompozície potravín v dietetickej prevencii metabolického syndrómu.
September 2014
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Mgr. Lucia Messingerová, PhD.
Funkcie ABC transporterov pri znižovaní účinku cytotoxických látok na leukemických bunkách.
September 2014
Displaying the final thesis
14.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Denisa Pešadíková
Zmeny v štruktúre a funkcii membrán leukemických buniek pri rozvoji P-gp sprostredkovanej viacliekovej rezistencie.
May 2023
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress