21. 10. 2020  5:08 Uršuľa
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
Identifikační číslo: 472
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FAD)
 
Externí spolupracovník - Ústav architektúry občianskych budov (FAD)

     
     
Závěrečná práce
     
     
Publikace
     
Orgány          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:FENOMÉN MÚZEA – VÝVOJ A SMEROVANIE
Autor: doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
Pracoviště:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
FENOMÉN MÚZEA – VÝVOJ A SMEROVANIE
Abstrakt:Múzeum je druhom stavby, ktorý má za sebou dlhý a intenzívny historický vývoj. S prvými zmienkami o formách nesúcich znaky prítomné aj v súčasných múzeách sa stretávame už v Sumerskej ríši, ďalšie príklady nachádzame vo všetkých vyspelých starovekých kultúrach. Grécka antika dala v podobe dobového názvu oltárov múz a centier dobovej vzdelanosti -- múseionov, základ označenia novovekého moderného múzea. Podoba múzea sa kryštalizovala v renesancii 16. storočia, inštitúcia múzea sa naplno rozvinula v 17. a 18. storočí, kedy sa hovorí o vzniku moderného verejného múzea ako inštitúcie. Po tomto období došlo k zásadnému rozvoju múzejnej budovy, masívny rozvoj múzeí prebehol v 20. storočí, v období po II. svetovej vojne, nasledovaný v súčasnosti nebývalou početnosťou a pestrosťou múzejnej architektúry. Múzeum symbolicky odráža svojou pestrosťou stav súčasnej spoločnosti -- pluralita je to, čo výstižne charakterizuje súčasné múzeum. Súčasné múzeum sa stáva celospoločenským fenoménom, ktorý popri svojich tradičných kodifikovaných funkciách spojených so štúdiom a vzdelanosťou preberá na seba nové funkcie a popri už pomaly tradične novom definovaní lokality cez múzeum sa vo vybratých prípadoch stáva akcelerátorom atraktivity lokality, turizmu a ekonomiky. Niektoré z múzeí v protiklade k principiálnej neziskovosti inštitúcie múzea potvrdzujú aj funkciu múzea v ekonomických sférach a stavajú ho do nových súvislostí. Múzeum sa stáva vhodným východiskom pre nové príbuzné zariadenia so základom múzea alebo sa stáva súčasťou miešania typologických druhov so vznikom nových. Aké bude ďalšie smerovanie múzea môžu čiastočne naznačiť v súčasnosti budované múzeá a známe koncepty, definitívne však ďalší vývoj potvrdia až ďalšie realizácie múzejných stavieb.
Klíčová slova:
múzeum, galéria, inštitúcia múzea, budova múzea, vývoj múzea, výstavný priestor, exponát, , osvetlenie, výraz múzea, výrazové prostriedky, návštevník múzea, múzejník, architekt

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně