Nov 18, 2019   10:02 p.m. Eugen
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
Identification number: 472
University e-mail: alexander.schleicher [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:The Museum Phenomenon - Development and Directions.
Written by (author): doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:FENOMÉN MÚZEA – VÝVOJ A SMEROVANIE
Summary:Múzeum je druhom stavby, ktorý má za sebou dlhý a intenzívny historický vývoj. S prvými zmienkami o formách nesúcich znaky prítomné aj v súčasných múzeách sa stretávame už v Sumerskej ríši, ďalšie príklady nachádzame vo všetkých vyspelých starovekých kultúrach. Grécka antika dala v podobe dobového názvu oltárov múz a centier dobovej vzdelanosti -- múseionov, základ označenia novovekého moderného múzea. Podoba múzea sa kryštalizovala v renesancii 16. storočia, inštitúcia múzea sa naplno rozvinula v 17. a 18. storočí, kedy sa hovorí o vzniku moderného verejného múzea ako inštitúcie. Po tomto období došlo k zásadnému rozvoju múzejnej budovy, masívny rozvoj múzeí prebehol v 20. storočí, v období po II. svetovej vojne, nasledovaný v súčasnosti nebývalou početnosťou a pestrosťou múzejnej architektúry. Múzeum symbolicky odráža svojou pestrosťou stav súčasnej spoločnosti -- pluralita je to, čo výstižne charakterizuje súčasné múzeum. Súčasné múzeum sa stáva celospoločenským fenoménom, ktorý popri svojich tradičných kodifikovaných funkciách spojených so štúdiom a vzdelanosťou preberá na seba nové funkcie a popri už pomaly tradične novom definovaní lokality cez múzeum sa vo vybratých prípadoch stáva akcelerátorom atraktivity lokality, turizmu a ekonomiky. Niektoré z múzeí v protiklade k principiálnej neziskovosti inštitúcie múzea potvrdzujú aj funkciu múzea v ekonomických sférach a stavajú ho do nových súvislostí. Múzeum sa stáva vhodným východiskom pre nové príbuzné zariadenia so základom múzea alebo sa stáva súčasťou miešania typologických druhov so vznikom nových. Aké bude ďalšie smerovanie múzea môžu čiastočne naznačiť v súčasnosti budované múzeá a známe koncepty, definitívne však ďalší vývoj potvrdia až ďalšie realizácie múzejných stavieb.
Key words:múzeum, galéria, inštitúcia múzea, budova múzea, vývoj múzea, výstavný priestor, exponát, , osvetlenie, výraz múzea, výrazové prostriedky, návštevník múzea, múzejník, architekt

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited