24. 9. 2020  13:53 Ľuboš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
Identifikačné číslo: 472
Univerzitný e-mail: alexander.schleicher [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FAD)
 
Externý spolupracovník - Ústav architektúry občianskych budov (FAD)

     
     
Záverečná práca
     Projekty     
     Orgány     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:FENOMÉN MÚZEA – VÝVOJ A SMEROVANIE
Autor:
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov (FAD)
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:FENOMÉN MÚZEA – VÝVOJ A SMEROVANIE
Abstrakt:
Múzeum je druhom stavby, ktorý má za sebou dlhý a intenzívny historický vývoj. S prvými zmienkami o formách nesúcich znaky prítomné aj v súčasných múzeách sa stretávame už v Sumerskej ríši, ďalšie príklady nachádzame vo všetkých vyspelých starovekých kultúrach. Grécka antika dala v podobe dobového názvu oltárov múz a centier dobovej vzdelanosti -- múseionov, základ označenia novovekého moderného múzea. Podoba múzea sa kryštalizovala v renesancii 16. storočia, inštitúcia múzea sa naplno rozvinula v 17. a 18. storočí, kedy sa hovorí o vzniku moderného verejného múzea ako inštitúcie. Po tomto období došlo k zásadnému rozvoju múzejnej budovy, masívny rozvoj múzeí prebehol v 20. storočí, v období po II. svetovej vojne, nasledovaný v súčasnosti nebývalou početnosťou a pestrosťou múzejnej architektúry. Múzeum symbolicky odráža svojou pestrosťou stav súčasnej spoločnosti -- pluralita je to, čo výstižne charakterizuje súčasné múzeum. Súčasné múzeum sa stáva celospoločenským fenoménom, ktorý popri svojich tradičných kodifikovaných funkciách spojených so štúdiom a vzdelanosťou preberá na seba nové funkcie a popri už pomaly tradične novom definovaní lokality cez múzeum sa vo vybratých prípadoch stáva akcelerátorom atraktivity lokality, turizmu a ekonomiky. Niektoré z múzeí v protiklade k principiálnej neziskovosti inštitúcie múzea potvrdzujú aj funkciu múzea v ekonomických sférach a stavajú ho do nových súvislostí. Múzeum sa stáva vhodným východiskom pre nové príbuzné zariadenia so základom múzea alebo sa stáva súčasťou miešania typologických druhov so vznikom nových. Aké bude ďalšie smerovanie múzea môžu čiastočne naznačiť v súčasnosti budované múzeá a známe koncepty, definitívne však ďalší vývoj potvrdia až ďalšie realizácie múzejných stavieb.
Kľúčové slová:múzeum, galéria, inštitúcia múzea, budova múzea, vývoj múzea, výstavný priestor, exponát, , osvetlenie, výraz múzea, výrazové prostriedky, návštevník múzea, múzejník, architekt

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene