11. 7. 2020  22:48 Milota
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Szabová, PhD. (rod. Turňová)
Identifikačné číslo: 4741
Univerzitný e-mail: zuzana.szabova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)

Kontakty
     
                    Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslava Adámková
Posudzovanie ergonomických rizík na vybranom pracovisku v strojárskom podniku
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Patrik Bajkai
Zváranie a delenie kovov pod vodou
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Belokostolský
Návrh technológie zvárania Mg zliatiny s vybranými kovmi
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Veronika Bíliková
Zásady bezpečnosti pri práci s vysokozdvižným vozíkom
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je odovzdaná
BPAutor: Milan Černek
Posúdenie ohrozenia zamestnancov pri oprave a údržbe servomotorov
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Kristína Demianová, PhD.
Návrh technológie zvárania Mg zliatiny s hliníkom
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Drhová
Riešenie ergonomických rizík pri práci na vybranom strojnom zariadení
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Vladimír Dutka
Zásady bezpečnosti práce pri strojnom obrábaní dreva
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Fúčela
Posúdenie bezpečnosti na vybranom pracovisku v strojárskom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je odovzdanáBPAutor: Jakub Gajdošík
Vytvorenie komplexnej dokumentácie BOZP pre externých dodávateľov na zaistenie bezpečnosti práce na stavbách
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ivan Habala
Posúdenie bezpečnosti práce v opravárenskej dielni motorových vozidiel
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Štefánia Haburajová
Posúdenie rizík pri práci v autoservise
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Helena Harajová
Zásady bezpečnosti práce pri opravách a údržbe v nábytkárskej výrobe
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ondrej Herchl
Zváranie Al s CrNi austenitickou oceľou
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Horný
Radiačná ochrana pri pretavovaní rádioaktívneho kovového materiálu
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Ivašková
Analýza súčasného stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na zváračskom pracovisku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Monika Jadrná
Hodnotenie ergonomických rizík pri práci na vybranom strojnom zariadení
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jaroslav Jančár, PhD.
Zváranie hliníka s CrNi austenitickou oceľou
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Jančík
Posúdenie bezpečnosti na vybranom pracovisku v spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Štefan Ješko
Zásady bezpečnosti práce pri obrábaní kovových materiálov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Kaiser
Bezpečnostné požiadavky pre zváračské pracoviská vo firme Pivot & Qari, spol. s r.o.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Knap
Posúdenie bezpečnosti na vybranom pracovisku v spoločnosti IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Korytár
Návrh zabezpečovacieho systému pre ochranu výrobného priestoru
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Radoslava Koštrnová
Meranie a posudzovanie osvetlenia a hlukovej záťaže v spoločnosti Groupe PSA Slovakia
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Dominika Krištofíková
Meranie a hodnotenie osvetlenia v PSA Peugeot Citroën Slovakia
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Dominika Krištofíková
Meranie a zhodnotenie osvetlenia v priemyselnom podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Kubovič
Meranie a zhodnotenie osvetlenia v školskej dielni
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Gabriela Kutyiková
Kvantifikácia hlukových emisií v zváračskej dielni
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Simona Lehutová
Bezpečnostné a ergonomické posúdenie práce účtovníka
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Lehutová
Bezpečnosť pri manipulácii a skladovaní chemických látok a zmesí v spoločnosti EKOLAS, s.r.o.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Málik
Posúdenie rizík pri práci na zváracom strojnom zariadení
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Monika Martinkovičová
Bezpečnosť práce pri zváraní v strojárskom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Monika Martinkovičová
Meranie pevných aerosólov na vybranom pracovisku v strojárskom podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominik Matušov
Štúdium vybraných požiarnotechnických charakteristík horľavých priemyselných prachov
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Minárik
Meranie pevných aerosólov vo výrobnej hale strojárskeho podniku IMC Slovakia, s.r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Minárik
Posúdenie bezpečnosti vo výrobnej hale strojárskeho podniku IMC Slovakia, s.r.o.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriela Modrovská
Posúdenie bezpečnosti pri aplikácii protikoróznych náterov na vybranom pracovisku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Mršťák
Implementácia systému riadenia bezpečnosti dodávateľov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lea Novomeská
Posúdenie práce zvárača z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Daniel Ondrejička
Meranie a posúdenie vhodnosti osvetlenia vo výrobnej hale spoločnosti Martinrea Slovakia Fluid Systems s.r.o.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Daniel Ondrejička
Meranie a posúdenie vhodnosti osvetlenia vo výrobnej hale spoločnosti Martinrea Slovakia Fluid Systems s.r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martin Ondrejkovič
Posúdenie rizík pri zváraní vo výrobnom podniku Agados s.r.o.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Ondruška
Objektivizácia chemických faktorov v pracovnom prostredí zvárača
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mário Pauliček
Meranie a hodnotenie prašnosti pri výrobe drevených okien
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavel Paulíny
Zváranie TRIP ocelí koncentrovanými zdrojmi energie
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Stanislav Perička
Návrh vhodnej klasickej technológie zvárania TRIP oceli
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Adrián Pilka
Bezpečnosť práce pri používaní hydraulickej vyslobodzovacej techniky
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Slezák
Hodnotenie ergonomických rizík pri práci zvárača
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Lukáš Slezák
Posúdenie práce zvárača z hľadiska ergonómie
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Lukáš Staroň
Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození pri zváraní
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Švehla
Posúdenie bezpečnosti na oddelení logistiky vo výrobnom závode
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Tomanová
Riešenie bezpečnostných a ergonomických rizík pri práci v kancelárii
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Žemla
Zváračské dymy ako významný rizikový faktor pracovného prostredia
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martin Žemla
Zváračské pevné aerosóly v pracovnom prostredí
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná