10. 7. 2020  1:24 Amália
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Szabová, PhD. (rod. Turňová)
Identifikačné číslo: 4741
Univerzitný e-mail: zuzana.szabova [at] stuba.sk
 

     
Absolvent     Výučba
     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Obmedziť na:rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektuGarant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1 E-learning vo forme príručky bezpečnosti a ochrany zdravia pri zváraníZ. SzabováKEGAzodpovedný riešiteľ
01.01.2013
31.12.2015
2
 Návrh, analýza a optimalizácia procesov metalurgického spájania progresívnych materiálov s využitím numerickej simulácieVEGAspoluriešiteľ
01.01.2016
31.12.2019
3 Návrh, analýza a optimalizácia procesov metalurgického spájania progresívnych materiálov s využitím numerickej simulácie
inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ
01.01.201631.12.2016
4
 Návrh a tvorba výukového softvéru a vypracovanie komplexných učebných materiálov k predmetom Metódy analýzy rizika a Metódy riadenia rizíkR. Kuracina
KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2016
31.12.2018
5
 Návrh meracieho systému pre komplexné posúdenie procesov horenia zvírených a usadených priemyselných prachov
inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ
01.06.2017
31.05.2018
6 Nové formy vzdelávania pre potreby riešenia krízových situácií (napr. COVID-19) s využitím umelej inteligencieJ. MartinkaKEGAspoluriešiteľ01.01.202131.12.2023
7 Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík horľavých poľnohospodárskych a potravinárskych produktovR. Kuracina
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2018
31.12.2021
8
R. Kuracina
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ01.07.2019
30.06.2023
9 Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík kovových a priemyselných prachovP. RantuchVEGAspoluriešiteľ01.01.202031.12.2023
10
 Progresívne metódy zisťovania požiarno-technických charakteristík materiálov v požiarnom inžinierstveK. BalogAPVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
24.10.2013
30.09.2017
11
APVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.07.2017
30.06.2021
12
inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ
01.04.2016
31.05.2017
13
 Štúdium šírenia plameňa v Hartmannovej trubiciR. Kuracina
inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ
01.06.2017
31.12.2017
14J. LokajAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ
01.10.2013
30.09.2017
15
VEGA
spoluriešiteľ01.01.2008
31.12.2010
16 Termická stabilita kompozitných materiálov na báze dreva
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.202030.06.2024
17
KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2021
31.12.2023
18 Výskum a aplikácia inovatívnych metód získavania energie z odpadov na báze dreva a inej lignocelulózyAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ
01.07.2017
31.12.2020
19
 Výskum metalurgického spájania a ďalších technologických procesov spracovania horčíkových a iných ľahkých zlliatin progresívnymi a ekologicky vhodnými technológiami.
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2012
31.12.2014
20 Výskum zvyšovania účinnosti spaľovania pyrolýznych olejovJ. MartinkaAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ
01.07.2015
30.06.2019
21
 Vývoj a zostrojenie univerzálneho riadiaceho systému pre štúdium požiarnotechnických vlastností horľavých a výbušných prachovR. Kuracinainštitucionálny projekt
spoluriešiteľ
06.05.2019
31.10.2020
22 Vývoj a zostrojenie 20L komory pre štúdium výbuchov zvírených prachov a horľavých plynovinštitucionálny projekt
spoluriešiteľ
16.04.2018
31.12.2018
23
KEGA
spoluriešiteľ01.01.201731.12.2019
24
M. Soldán
KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2017
31.12.2019

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešne
ukončený úspešne