11. 7. 2020  3:50 Milota
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.
Identifikačné číslo: 4746
Univerzitný e-mail: kristina.gerulova [at] stuba.sk
 
Prodekanka - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty
     
     
     
     
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Adámková
Štúdium progresívnych oxidačných metód pre zlepšenie biologickej rozložiteľnosti odpadových vôd zo strojárenského priemyslu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Amcha
Stanovenie ekotoxicity procesných kvapalín testom inhibície respirácie aktivovaným kalom
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Amcha
Stanovenie ekotoxicity vybraných látok Lemnou minor
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Bacigalová
Hodnotenie degradability procesných kvapalín
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adriána Balážová
Možnosti využitia mikrorias pre produkciu bionafty
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Štefánia Bučková
Predbežné štúdium možností likvidácie procesných kvapalín Adrana D2420, Mobilcut 222 a Zubora TXS baktériami aktivovaného kalu v laboratórnom bioreaktore podľa OECD 302B
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Štefánia Bučková
Štúdium vplyvu ozonizácie na biologickú rozložiteľnosť vybraných procesných kvapalín
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tatiana Černeková
Možnosti stanovenia ekotoxicity vybraných procesných kvapalín
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tatiana Černeková
Stanovenie EC50 procesných kvapalín Adrana D2420 a Mobilcut 222 baktériami aktivovaného kalu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislava Dolinská
Hodnotenie schopnosti Lemna minor odstraňovať vybrané látky z vodného prostredia
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Stanislava Dolinská
Stanovenie ekotoxicity vybraných strojárskych materiálov
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tomáš Ďuriška
Štúdium biodegradability procesných kvapalín upravených UV/O3
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Fabianová
Možnosti odstraňovania dusíkatých látok z vody Lemnou minor
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Katarína Fabianová
Štúdium biodegradability vybraných procesných kvapalín Adrana D2420, Mobilcut 222 a Zubora TXS pomocou ukazovateľa TOC
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Peter Fazekaš
Hodnotenie vplyvu procesných kvapalín na pracovníka pri obrábaní
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Fiala, PhD.
Stanovenie biodegradability vybraných zložiek biomasy
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Slávka Filická
Sledovanie ekotoxicity vybranej reznej kvapaliny Lemnou minor
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Robert Franz
Monitorovanie kvality vody vo vybranom toku
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lenka Gabrišová
Využitie nanočastíc pri odstraňovaní rias z vody
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lenka Gabrišová
Využitie nanokompozitov pri odstraňovaní farbív z vody
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dana Gergelová
Hodnotenie kvality povrchových vôd v okrese Skalica
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Alexander Guoth
Monitorovanie kvality povrchovej vody vo vodnej nádrži Suchá
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Alexander Guoth
Predbežné štúdium možností likvidácie procesných kvapalín Adrana D 407, Aquamet LAK-E, Cimstar 597 a Ecocool MK 3 baktériami aktivovaného kalu v laboratórnom bioreaktore
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Vlasta Haviarová
Štúdium možnosti biodegradácie vybraných zložiek rezných kvapalín
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jaroslava Hlinková
Použitie environmentálno-výchovných programov pri monitorovaní mokradí na Slovensku
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Gabriela Holková
Biodegradabilita z pohľadu spracovania biomasy na biopalivá
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tamara Hubinská
Štúdium sorpcie procesných kvapalín pri testoch biodegradability za účelom rozlíšenia biotického rozkladu od abiotickej eliminácie sorpciou
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tamara Hubinská
Využitie netradičných biosorbentov pre odstraňovanie šesťmocného chrómu z vody
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Maroš Húska
Možnosti využitia magnetických nanokompozitov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Zuzana Chocholoušková
Hodnotenie kvality studničných vôd v obci Suchá nad Parnou
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Chvostiková
Monitorovanie kvality povrchovej vody v toku Parná
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Viliam Javor
Pasívne a aktívne využívanie obnoviteľných zdrojov
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Jošticová
Dekolorizácia odpadových vôd s využitím ozónu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lýdia Kováčová
Štúdium biologickej rozložiteľnosti vybraných materiálov
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Kunšteková
Monitorovanie kvality povrchovej vody vo vodnom toku Morava
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lucia Kunšteková
Stanovenie ekotoxicity vybraných procesných kvapalín baktériami aktivovaného kalu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Judita Laky
Hodnotenie účinnosti ČOV vo firme Rajo Bratislava
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Július Laurinčík
Štúdium vplyvu progresívnych oxidačných metód na degradabilitu vybraných procesných kvapalín
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Maroš Liner
Možnosti využitia magnetických nanočastíc pri zbere rias pestovaných za účelom produkcie bionafty
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miroslava Masariková
Biosorpcia šesťmocného chrómu netradičnými sorbentami
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslava Masariková
Odstraňovanie ťažkých kovov z odpadových vôd netradičnými sorbentmi
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ivana Mašková
Monitorovanie kvality podzemnej vody vo vybranej lokalite
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ivana Mašková
Štúdium vplyvu ozonizácie na vybrané vlastnosti rezných kvapalín
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adriána Mihálková
Hodnotenie ekotoxicity aktivovaným kalom
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Adriána Mihálková
Stanovenie EC50 procesných kvapalín Adrana D 407, Aquamet LAK-E a Zubora TXS baktériami aktivovaného kalu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Michalina
On-line monitorovanie degradability vybraných procesných kvapalín pomocou parametrov O2/CO2
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Mužila
Využitie nanočastíc pri čistení odpadových vôd
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Nádašská
Predbežné štúdium možností likvidácie procesných kvapalín Emulzín H, Quakercool, Hocut a Akvol B baktériami aktivovaného kalu v laboratórnom bioreaktore
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Nádašská
Štúdium biologickej rozložiteľnosti podľa OECD 302 B
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Novák
Spaľovanie biomasy v kotloch a kogeneračných jednotkách
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Ondruška
Predlžovanie životnosti priemyselných kvapalín vo firme MARTINREA Slovakia s.r.o.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Boris Pajdušák
Možnosti využitia magnetických nanočastíc pri zbere mikrorias
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Kamila Paldanová
Biosorpcia rozpustných organických látok
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Pauločíková
Hodnotenie degradability vybraných procesných kvapalín pomocou parametra TOC
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Danica Pietriková
Bezpečnostné a environmentálne aspekty technológie a procesu pyrolýzy
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Vladimír Rak
Hodnotenie rizík spojených s mikrobiálnou kontamináciou procesných kvapalín na pracovníka pri obrábaní
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Eva Sabadková
Hodnotenie ekotoxicity vybraných procesných kvapalín aktivovaným kalom
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Sabo
Štúdium biodegradability pomocou ukazovateľov O2 a CO2 v laboratórne zostrojenom bioreaktore
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Lukáš Segeš
Návrh prevádzkových opatrení pre zníženie CHSK v odtoku z ČOV
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Sekerová
Štúdium biologickej rozložiteľnosti vybraných procesných kvapalín
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Schön
Tvorba e-dokumentov vo vyučovaní a vedeckovýskumnej činnosti odboru environmentálne inžinierstvo
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jarmila Slováková
Využitie elektrokoagulácie pri zneškodňovaní vybraných procesných kvapalín ako nebezpečných látok
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lucia Sučanová
Využitie rôznych druhov biosorbentov pre odstraňovanie vybraných kovov z vody
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Magdaléna Šergovičová
Monitoring kvality podzemných vôd v obci Pác
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Magdaléna Šergovičová
Stanovenie EC50 procesných kvapalín Emulzín H, Hocut a Cimstar 597 baktériami aktivovaného kalu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriela Šreinerová
Vplyv chelatačných činidiel na bioakumuláciu chrómu Lemnou minor v laboratórnych podmienkach
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tomáš Štefko, PhD.
Energetické pasívne domy
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Štefko, PhD.
Štúdium biodegradability pomocou ukazovateľov O2 a CO2 v laboratórne zostrojenom bioreaktore
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ondrej Tatarka
Štúdium využitia ozonizácie vybraných procesných kvapalín
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Ťažký
Elektrolytická produkcia vodíka s využitím fotovoltických panelov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Jozef Ťažký
Stanovenie respiračnej inhibície aktivovaného kalu vybranými látkami
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Vician
Zber a separácia elektronického odpadu v podmienkach ŽSR
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mgr. Patrícia Vislocká
Možnosti využitia nanočastíc pri zbere mikrorias
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Richard Vrtoch
Využitie E-learningu pri vzdelávaní v oblasti alternatívnych zdrojov energie
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná