11. 7. 2020  3:08 Milota
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.
Identifikačné číslo: 4746
Univerzitný e-mail: kristina.gerulova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)

     
Absolvent
     
Výučba
     
     
Projekty
     
Publikácie     
     
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohyOdkedyDokedy
1 Aplikácia progresívnych metód odstraňovania organických kontaminantov z pohľadu environmentálnej bezpečnostiM. Soldán
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.10.2013
30.09.2017
2 Biogas and Biofuel generation by an Efficient Low Carbon ProcessK. Gerulová
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
zodpovedný riešiteľ
01.01.201531.12.2018
3
 Biolúhovanie vzácnych kovov z ťažko recyklovateľného elektronického odpadu pomocou baktérií Aciditiobacillus ferooxidans a Acidithiobacillus thiooxidansinštitucionálny projektzodpovedný riešiteľ16.04.2018
31.12.2018
4
 Hybridný elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energieOP VaV
riešiteľ
01.01.2010
31.03.2012
5
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2020
30.06.2024
6M. PalcutVEGAspoluriešiteľ01.01.2014
31.12.2017
7 Kovmi dopované biochars s možnou regeneráciou AOP metódami pre odstraňovanie organických mikropolutantov z vôdM. Soldán
VEGA
spoluriešiteľ
31.12.202131.12.2024
8
P. PokornýKEGAspoluriešiteľ01.01.2019
31.12.2021
9APVV - Program LPPspoluriešiteľ01.04.2008
30.09.2011
10K. Gerulová
Motivačný program STU
garant
01.01.2016
31.12.2019
11
VEGA
spoluriešiteľ01.01.201831.12.2021
12
VEGA
spoluriešiteľ01.01.202031.12.2023
13VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2017
31.12.2020
14 Progresívne svetovo unikátne metódy testovania elektrických káblov pre potreby posudzovania zhody a overovania nemennosti ich parametrov ako stavebných výrobkovJ. MartinkaAPVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2017
30.06.2021
15K. Gerulová
Motivačný program STU
garant
01.01.2016
31.12.2019
16
 Štúdium aerosólov z vybraných technologických procesov a analýza prítomnosti zdraviu škodlivých prvkov z pohľadu bezpečnosti pracovného prostredia
inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ
01.04.2016
31.05.2017
17
 Štúdium mobility vybraných herbicídov po ich aplikácii na zhoreniskách - zhodnotenie ohrozenia pôd, vôd a možností ich remediácie.M. Sirotiak
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2012
31.12.2014
18VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2011
31.12.2013
19
inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ
01.04.2016
31.05.2017
20
 Štúdium využitia magnetických nanočastíc pre jednoduchý, rýchly a ekonomický zber mikrorias (podpora výskumu a využívania palív 3. generácie)A. PastierováMladý výskumník
spoluriešiteľ
01.04.2015
31.12.2015
21
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.10.2013
30.09.2017
22 Štúdium využitia progresívnych oxidačných metód pre predĺženie životnosti procesných kvapalín a pre následné urýchlenie biologickej likvidácie na konci ich životného cykluM. Soldán
VEGA
spoluriešiteľ01.01.201431.12.2017
23
 Unlocking the potential of algae as a resource for biofuels
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
zodpovedný riešiteľ01.01.201531.12.2018
24
 Veda bližšie k študentomAPVV - Program LPPspoluriešiteľ27.10.2006
31.10.2009
25 Vybudovanie inovatívneho výučbového laboratória pre praktické a dynamické vzdelávanie študentov v odbore BOZP BuildingR. Kuracina
KEGA
spoluriešiteľ
01.01.202131.12.2023
26M. SoldánVEGAspoluriešiteľ
01.01.2009
31.12.2011
27K. Gerulová
VEGA
zodpovedný riešiteľ01.01.2008
31.12.2010
28KEGAspoluriešiteľ
01.01.2017
31.12.2019
29
T. Štefko
Mladý výskumník
spoluriešiteľ01.04.2015
31.12.2015

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne