Jun 2, 2020   2:17 p.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Identification number: 474
University e-mail: pavol.pauliny [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)

          Lesson
     
Final thesis
     
Projects
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Dance school
Written by (author):
Ing. arch. Lenka Šimončičová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Štúdio tanca
Summary:
Témou mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť objekt tanečného štúdia do danej lokality v Bratislave. Pozemok sa nachádza v mestskej časti Petržalka v blízkosti Draždiaka. Pozemok je dobre situovaný vzhľadom na dopravné napojenie. Hlavným cieľom bolo otvorenie objektu do strany k Chorvátskemu ramenu a Dráždiaku, kde sa objekt vyťahuje v podobe pobytových schodov až do móla podporujúceho tanečné, prípadne hudobné predstavenia aj v exteriéri. Naopak zo strany do ulice je uzavretý so silne akcentujúcim vstupom. Po obhliadke pozemku a analyzovaní okolitej zástavby a prostredia, som sa rozhodla navrhnúť málopodlažný objekt jednoduchého tvaru. Povrchovú úpravu som zvolila nenápadnú bielu omietku, ktorá vytvára kontrast s architektonickým prvkom rámov so siluetami tanečníkov z corténového plechu. Tieto rámy odzrkadľujú srdce a život objektu na fasáde.
Key words:
tanečná škola, cortén, Petržalka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited