Jun 2, 2020   2:06 p.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Identification number: 474
University e-mail: pavol.pauliny [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Institute chief official - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)

Contacts
     
Graduate
     
     
     
     
     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Dance studio
Written by (author):
Ing. arch. Lukáš Vasko
Department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Thesis supervisor:
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Opponent:doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdio tanca
Summary:
Zadaním bakalárskej práce je návrh tanečného štúdia v Bratislave, v mestskej časti Petržalka. Prostredie návrhu poskytuje priestorovo nedoplnený článok k zastavaniu mesta. Poskytuje dostatok priestoru ako aj príjemné prírodné prostredie pozdĺž Chorvátskeho ramena a neďaleko jazera Veľký Draždiak. Tieto prírodné prvky sú zatiaľ nedostatočne využité vzhľadom k potenciálu prostredia. Cieľom návrhu tanečného štúdia je spojiť príjemné prostredie pre tanečníkov s účelným vybavením a rozvrhnutím priestoru. Architektúra, okolité zariadenie a úpravy priestoru objektu štúdia by mala skvalitniť a zatraktívniť prostredie v okolí. Zásahom a prevádzkou nadmerne nezaťažovať životné prostredie. Svojím prevedením a formou by sa mala stať jedinečnou a nezameniteľnou v rôznorodej štruktúre nielen objektov mesta. Vzhľadom k majoritnému zastavania okolia mestskej časti Petržalka panelovou zástavbou by sa mala stať kontrastným prvkom, ktorý však zapadá do kontextu prírodného koridoru pozdĺž Chorvátskeho ramena. Samotné tanečné štúdio poskytuje priestor pre tréning tanečníkov so zázemím, predstavenia za účasti divákov, ako aj sekundárne využitie objektu stravovacím zariadením návštevníkmi ako štúdia, tak aj okolia v kontakte s príjemným prírodným prostredím. Architektonické prevedenie sa snaží o vyjadrenie vzťahu pokoja a pohybu hmotovou zmenou a vzťahom statických a dynamických prvkov. Priestor okolia objektu sa snaží o prilákanie okoloidúcich, avšak nebráni mu v plynulom pohybe prostredím.
Key words:
tanečné štúdio, clt panel, statika dynamika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited