Jun 5, 2020   3:27 p.m. Laura
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Identification number: 474
University e-mail: pavol.pauliny [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Institute chief official - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)

          Lesson
     
Final thesis
     
     
Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Art kindergarten
Written by (author):
Ing. arch. Simona Kusendová
Department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Thesis supervisor:
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Opponent:
Ing. arch. Michal Ganobjak, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Art škôlka
Summary:
Art škôlka je budova, ktorá má slúžiť nielen na vzdelanie detí, ale aj na rozvíjanie ich umeleckého cítenia. Objekt musí spĺňať základné typologické normy pre stavby tohto druhu a zároveň svojou architektúrou zapadať do prostredia, ako aj pôsobiť na umelecký rozvoj detí. Hlavnou ideou návrhu bolo vytvoriť prirodzené prostredie pre deti, ktoré v ňom majú vyrastať. Hmota vychádza z kompozície prostredia – hrany objektu lícujú s osami okolitej zástavby. Dôležitým prvkom hmotového návrhu je aj navádzanie na rieku dvíhaním objektu, čím vzniká exponovaná časť aj v rámci dispozície objektu – pridaná funkcia performance. Tento architektonický prvok je využiteľný aj v exteriéri tým, že stenový voľný priestor pod hmotou budovy je možné využiť ako priestor na kreslenie. Architektúra stavby je inšpirovaná prírodným charakterom prostredia s cieľom zapadnúť do okolia, ale svojou hmotou upozorňovať na dôležité determinanty územia – promenáda a Chorvátske rameno. Navrhovaný objekt má stenový nosný systém z tehál a železobetónový bezprievlakový strop v jednopodlažnej časti a strop s oceľovými prelamovanými nosníkmi vo vyvýšenej časti. V podpivničenej podzemnej časti je navrhnutá železobetónová vaňa z dôvodu vysokej podzemnej vody v navrhovanom území. Strecha objektu je zelená extenzívna.  
Key words:
Bakalárska práca, Art škôlka, Simona Kusendová

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited