Jun 2, 2020   2:24 p.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Identification number: 474
University e-mail: pavol.pauliny [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Institute chief official - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)

Contacts
     
Graduate
     
Lesson     Final thesis     
Projects          Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Restauration and adaptation of manor house
Written by (author):
Ing. arch. Lívia Orišková
Department:
Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Thesis supervisor:
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Opponent:Ing. arch. Peter Hudák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Pamiatková obnova adaptácia ruiny renesančného kaštieľa v Rakoľuboch
Summary:
Pýchou každej krajiny je kultúrne dedičstvo, ktoré určuje jej vlastnú identitu a preto je nevyhnutné ho chrániť ako odkaz pre ďalšie generácie. Cieľom diplomovej práce bola obnova a adaptácia neskororenesančného kaštieľa, ktorý je dnes už v stave ruiny. Samotný návrh bol sprevádzaný bádaním po historických prameňoch, materiáloch a osobnými stretnutiami s kompetentnými osobami. Stavebno-technický stav pamiatky je veľmi zlý a objekt podľahol počas zimy 2014 ďalšej deštrukcii, čo značne ovplyvnilo vývoj návrhu. Pri zisťovaní istých skutočností týkajúcich sa riešeného objektu bola nevyhnutná práca v teréne, ktorá poslúžila ako podklad pre voľbu metódy pamiatkovej obnovy. Pre správny postup pri obnove bolo v prvom rade potrebné si ujasniť výraz kaštieľa v jednotlivých vývojových etapách (farebnosť, výzdoba a plastické prvy na fasádach, doplnené stavebné prvky).
Key words:obnova, deštrukcia, kaštieľ

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited