Jun 2, 2020   1:50 p.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Identification number: 474
University e-mail: pavol.pauliny [at] stuba.sk
 
Institute chief official - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)

Contacts     Graduate
     
     Final thesis     
Projects
     
     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Monument restoration and adaptation of the Rose Mill in Piešťany
Written by (author):
Ing. arch. Ľudovít Vitko
Department:
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Pamiatková obnova adaptácia Ružového mlyna v Piešťanoch
Summary:
Národná kultúrna pamiatka Ružový mlyn je jednou z ikonických stavieb mesta Piešťany, ktorá má popri vlastných architektonických a technických hodnotách tiež historický a spoločenský význam. Je dominantou bývalého výrobného areálu a už takmer sto rokov vžitým prvkom panorámy mesta. Od definitívneho ukončenia výroby je pamiatková obnova a adaptácia Ružového mlyna dôležitou témou. Pri jej riešení sme sa zamerali na efektívne začlenenie objektu do života mesta, s maximálnym dôrazom na prezentáciu pamiatkových hodnôt a zachovanie industriálneho charakteru. Návrh rešpektuje pôvodné hmotové a funkčné celky - adaptácia prebieha v nezávislých funkčných blokoch vychádzajúcich zo základných dispozično-prevádzkových vzťahov objektu. Múzeum mlynskej výroby, administratívna časť aj blok bývania a rekreácie čerpajú z priestorových daností pamiatky. Tá im prepožičiava nezameniteľný charakter, ktorého citlivé zhodnotenie v kontexte Piešťan 21.storočia je hlavným cieľom návrhu.
Key words:adaptácia, industriál, mlynská výroba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited