Jun 5, 2020   2:48 p.m. Laura
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Identification number: 474
University e-mail: pavol.pauliny [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Institute chief official - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)

Contacts
     
     
     
     
          Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Residence of Ambassador
Written by (author): Bc. Adam Mravík
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rezidencia veľvyslanca
Summary:
V bakalárskej práci sa venujem návrhu objektu rezidencie veľvyslanca, ktorý sa nachádza na pozemku v Bratislave presnejšie v časti staré mesto na Jančovej ulici. Parcela sa nachádza na veľmi hodnotnom mieste vo vyvýšenej polohe presnejšie 245 m.n.m. Terén na pozemku je svažitý s klesaním na juho západnú stranu čo umožňuje výbornú orientáciu architektúry táto poloha zabezpečuje jedinečné výhľady na panorámu mesta. V Blízkosti sa nachádzajú mnohé ďalšie veľvyslanectvá rôznych krajín a preto práve toto prostredie je vhodné pre daný typ budovy. V zadaní som sa snažil vytvoriť príjemné prostredie pre veľvyslanca a jeho rodinu ale taktiež aj pre návštevníkov a zamestnancov rezidencie. Budova rezidencie je navrhovaná vo vysokom štandarde aby vyhovovala všetkým potrebám oddychu, zábavy, práce ale taktiež som sa snažil docieliť aby mali obyvatelia rezidencie pocit domova a súkromia. Aby bolo docielené súkromie obyvateľov rezidencia je rozdelená dispozične na dve hlavné časti, spoločenskú ktorá sa nachádza v prednej časti pozemku. Týmto je zabezpečený ľahký prístup verejnosti do spoločenských častí rezidencie bez narušenia súkromia obyvateľov. Vo vyššej časti pozemku sa nachádza rezidenčná časť ktorá plní funkciu bývania. Objekt je s časti zapustený v teréne, pričom má dve nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. Podlažia sú kaskádovo odstupňované čo zabezpečuje kvalitné výhľady s každej úrovne na pozemku. Zaoblený tvar rezidenčnej časti kopíruje prechod slnka po oblohe a tým je dosiahnuté preslnenie obytných priestorov do neskorých večerných hodín. V ďalších kapitolách práce sa budem podrobnejšie venovať konštrukčnému riešeniu budovy. Prvá kapitola sa bude venovať identifikácií a popisu stavby ktorá je detailne rozpísaná v sprievodnej a technickej správe. Druhá kapitola je zameraná na architektonický návrh a konštrukčné riešenie objektu rezidencie.
Key words:rezidencia, veľvyslanec, architektúra, konštrukčný systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited