Jun 5, 2020   1:32 p.m. Laura
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Identification number: 474
University e-mail: pavol.pauliny [at] stuba.sk
 

Contacts          
     
     
          Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
visitor's center - Kvetná záhrada, Kroměříži, CR.
Written by (author):
Ing. arch. Juraj Šesták
Department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Thesis supervisor:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Prevádzková budova -- Kvetná záhrada v Kroměříži, ČR.
Summary:
Návrh rieši novostavbu návštevníckeho centra pri historickej záhrade (zapísanej v UNESCO). Navrhovaný objekt dopĺňa prevádzky pre návštevníkov, ktoré sú v súčasnosti nevyhovujúce. Plochou strechou zastrešený dvojpodlažný objekt podlhovastého tvaru so svojím strohým a pokorným výrazom hmotovo rešpektuje a reaguje na svoje okolie. Reflektuje zeleň záhrady pomocou naklonenej západnej sklenenej fasády. Vnútorný, veľkolepo riešený priestor je chránený pred poveternostnými podmienkami, ale zároveň priamo opticky prepojený s krajinou a prostredím. Návštevník centrum opúšťa alebo do neho vstupuje cez vysokú tmavú vstupnú halu, ktorá plní funkciu jasne čitateľného navádzacieho prvku, nabádajúce k osobnému konfrontovaniu s týmto objektom z interiéru i exteriéru.
Key words:záhrada, návštevnícke centrum, plochá strecha, UNESCO, Česká republika, Bakalárská práca


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited