Jun 5, 2020   1:36 p.m. Laura
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Identification number: 474
University e-mail: pavol.pauliny [at] stuba.sk
 
Institute chief official - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)

Contacts          Lesson     
     
     
     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Gym
Written by (author):
Department:
Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Thesis supervisor:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Športová hala Račianska - Hečkova
Summary:Abstrakt Cieľom bakalárskej práce bolo riešiť športovú halu na ulici Račianska- Hečkova v Bratislave. Návrh koncipuje celkovú zmenu riešeného areálu na plne využiteľnú plochu so samostatne fungujúcimi prevádzkami. Pojednáva elimináciu rozptýlenosť jednotlivých funkcií a predkladá ucelený koncept s multifunkčnou halou. Hala je riešená v dvoch úrovniach a umožňuje jej využitie pre interiér aj exteriér. Jej multifunkčnosť je zaistená v obojstranne riešených šatniach a samotnom halovom priestore. Zaujímavosťou je konštrukčné riešenie navrhnuté z atypicky tvarovaných nosníkov, ktoré príjemne ozvláštňujú a odľahčujú celkový dojem interiéru. V exteriéry zasa nevšedne a zaujímavo pôsobia prvky zavetrovania s použitím zelene. Celový objekt pôsobí veľmi transparentne a jednoducho, vhodnosť použitých materiálov prispieva k zatraktívneniu okolia. Svojim vzhľadom prispieva k zvýšeniu estetickej hodnoty riešenej lokality.
Key words:kluc, konzola, stlp

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited