Jun 5, 2020   3:30 p.m. Laura
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Identification number: 474
University e-mail: pavol.pauliny [at] stuba.sk
 
Institute chief official - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)

Contacts               Final thesis     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Thread Factory in Bratislava
Written by (author):
Ing. arch. Silvia Sýkorová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. arch. Juraj Zelman
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Konverzia Cvernovej továrne v Bratislave
Summary:
Areál Cvernovej továrne v Bratislave vznikol na začiatku 20. storočia v priemyselnom územnom páse mesta. V minulosti tvoril dôležitú továreň na výrobu nití, no dnes chátra a je z veľkej časti v neudržiavanom stave. Má však nepopierateľné pamiatkové hodnoty. Odráža vývoj industriálnej architektúry s európskymi súvislosťami a zachováva najstaršie objekty z pôvodnej výstavby areálu. Vzhľadom na to, že sa jedná o jeden z posledných príkladov starého priemyselného komplexu v Bratislave, je dôležité pristupovať k jeho budúcnosti s citom. Zámerom môjho návrhu je vdychnúť areálu nový život, sprístupniť ho a zatraktívniť verejnosti tak, aby vytvorením príjemného prostredia a nenapodobniteľnej atmosféry sa sem návštevníci mali chuť vracať. Cieľom je samozrejme tiež odprezentovať unikátne hodnoty tejto technickej pamiatky a predovšetkým vyzdvihnúť dôležitosť ochrany industriálneho dedičstva.
Key words:
priemysel, galéria, cverna

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited