Jun 5, 2020   3:29 p.m. Laura
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Identification number: 474
University e-mail: pavol.pauliny [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)

Contacts                    
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Monument restoration and adaptation of renaissance manor house in Dolná Mičiná
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. arch. Peter Hudák, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Pamiatková obnova a adaptácia renesančného kaštieľa v Dolnej Mičinej
Summary:
Kaštieľ Beniczkých v Dolnej Mičinej vznikol v 17. storočí ako pevnostné sídlo s fortifikačnou funkciou dôležitou pri jeho strategickej polohe. Jeho obranný charakter sa zmenil v druhej polovici 17. storočia, kedy ho Tomáš Beniczký s manželkou Katarínou Merwaldovou prestavali na obytné renesančné sídlo. V 18. storočí bol ku kaštieľu dostavaný schodiskový trakt, ktorý umožnil lepšie dispozičné rozloženie vnútorných priestorov a barokové schodisko s romantickou loggiou. Osud kaštieľa v 20. storočí bol krutý, stal sa skladom Jednotného roľníkceho družstva, kedy bol v značnej miere zdevastovaný. V 70-tych rokoch 20. storočia sa začali prípravné práce na jeho zachránenie, pričom boli vykonané nevyhnutné práce zabraňujúce jeho ďalšiemu spustošeniu. V súčasnosti je kaštieľ v súkromnom vlastníctve, pripravený opäť poskytovať svojim majiteľom domov a príjemného genia loci. Je nositeľom viacerých architektonicko-kultúrnych a urbanistických hodnôt. Objekt kaštieľa je silným orientačným a ťažiskovým bodom obce. Predmetom zadania bolo vytvoriť overovaciu štúdiu zameranú na vytvorenie inej vhodnej funkcie ako obytnej pre priestory kaštieľa, ktorá by vhodne dopĺňala a využívala jeho potenciál pri zachovaní všetkých pamiatkových hodnôt, pričom sleduje adekvátnosť začlenenia tejto funkcie do pôvodného charakteru kaštieľa a jeho areálu. Genius loci, poloha kaštieľa, dispozičné riešenie, stavebno-technický stav a mnohé iné determinanty vplývali na vytvorenie architektonockej štúdie s dispozičným riešením pre "gest-house" - hosťovský dom, zameraný na ubytovanie väčšinou zahraničných hostí s prezentáciou a možnosťou nakuknúť do histórie okolia Banskej Bystrice a jej tradícií v podobe dielní a workshopov s témou tradičné umenie a jeho prezentácia. Samotný objekt si vďaka slohovej rekonštrukcií zachováva svoj pôvodný charakter a v priestore pôsobí ako dominanta v svojej historickej podobe. V areáli kaštieľa sa nachádza aj novotvar - prekryté parkovanie, riešené polozapustením do svahu, aby čo najmenej rušilo panorámu kaštieľa a jeho krásnu prístupovú lipovú alej. Park vrámci areálu sleduje svoju pôvodnú historickú podobu - vytvorenie lipovej aleje a ovocného sadu, avšak kvôli radikálnemu zmenšeniu areálu v porovnaní s minulosťou nie je ho možné dostať do úplne pôvodného stavu. Jeho charakter a kompozícia je však zachovaná. Objekt je týmto spôsobom prezentovaný vo svojej historickej podobe, čím prenáša svoje posolstvo ďalším generáciám.
Key words:
renesancia, kaštieľ, hosťovský dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited