Jun 2, 2020   2:05 p.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Identification number: 474
University e-mail: pavol.pauliny [at] stuba.sk
 

Contacts
     
Graduate               
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Renaissance manor in Necpaly
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. arch. Peter Hudák, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Pamiatková obnova a adaptácia renesančného kaštieľa v Necpaloch
Summary:
Turčianska obec Necpaly v okrese Martin sa môže pýšiť štyrmi kaštieľmi, ktoré postavil bohatý rod de Justh. Zadaním práce bola pamiatková obnova a adaptácia renesančného kaštieľa z roku 1673. Kaštieľ na miernej vyvýšenine pôsobiaci ako dominanta hlavného námestia obce je zo severnej strany obklopený potokom Necpálka a z južnej strany svahom vysokého lesa. Areál kaštieľa tvorilo z historického hľadiska viacero objektov, ktoré sú v súčasnosti v stave ruín. V najväčšej miere je v rámci areálu zachovaný samotný kaštieľ. Ten sa vďaka novej streche nachádza hmotovo aj výrazovo v celistvom renesančnom stave. Prešiel len drobnými stavebnými zmenami. Statika objektu je dnes vysoko narušená. Objekt je nositeľom mnohých architektonicko - urbanistických hodnôt. Obsahuje vzácne architektonické prvky, vo fragmentoch je zachovaná pôvodná sgrafitová výzdoba fasád, dispozične je jedinečnou ukážkou bývania nižšej šľachty v neskorom stredoveku. Areál ponúka komerčné využitie, kde navrhujem prepojenie prevádzky výstavných priestorov a svadobnej siene situovanej v kaštieli s ostatnými objektmi. V objektoch navrhujem funkcie: informačné stredisko, reštaurácia, prechodné ubytovanie, dom správcu, wellness & fitness.
Key words:
Necpaly, pamiatková obnova, kaštieľ

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited