Jun 5, 2020   1:21 p.m. Laura
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Identification number: 474
University e-mail: pavol.pauliny [at] stuba.sk
 
Institute chief official - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)

Contacts          Lesson          
     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:student appartments Technik
Written by (author): Ing. arch. Marek Trebuľa
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Apartmány Technik
Summary:
Moja bakalárska práca spočívala vo vypracovaní návrhu projektu "Apartmány Technik" na pozemku umiestnenom v Bratislave v časti Staré mesto. Mojím cieľom bolo vytvoriť budovu, ktorá svojím stvárnením daný pozemok doplní o zaujímavú štruktúru ale svojim objemom bude harmonizovať s okolím. Národná banka slovenska dominuje svojou hmotou a objemov v priestore preto z kompozičného hľadiska som sa snažil moju budovu vygradovať práve k spomínanej dominante. Hlavným zámerom môjho návrhu bolo rozčlenenie ubytovacích celkov na bloky internát, hotel a blok s trvalým ubytovaním, ktoré by boli spojené navzojom v urovni 2NP pochôdznou terasou. Fungovali by samostatne a zároveň by poskytovali rezidentom sukromný neohraničený priestor od okolia.
Key words:
obytná budova, terasa, gradacia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited