Jun 5, 2020   3:38 p.m. Laura
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Identification number: 474
University e-mail: pavol.pauliny [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)

Contacts     Graduate
     
Lesson     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Conservation and restoration of the former munitions factory plant in Komarno
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. arch. Juraj Zelman
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Pamiatková obnova objektu Elektrárne bývalej muničnej továrne v Komárne
Summary:
Riešený objekt elektrárne sa nachádza v náväznosti na ochranné pásmo pamiatkovej zóny Pevnostného systému v Komárne, nedaleko mestskej pamiatkovej zóny, v areáli bývalej muničnej továrne. Areál je veĺmi rozsiahly. Územie je rozdelené medzi rôznych vlastníkov a vačšina objektov je v pôvodnom stave, bez významnej funkcie. Jedným z majiteľov je firma Jokey, ktroá má pravdepodobne s územým jasný developerský záujem. Počas období sa vzhľad areálu menil, pribudlo zopár nevhodných a nevkusných stavieb z druhej polovice 20. storočia. Väččina objektov rešpektuje historické prostredie a mnoho je navrhnutých na zapísanie na národnú kultúrnu pamiatku. Areál je však významný svojou históriou,polohou a historickým industriálnym rázom. Preto vyžaduje citlivý prístup. Pri návrhu som sa snažila pochopiť urbanizmus celého areálu v a vhodne zvoliť novú funkciu. Na základe analýz a prieskumov som si vytýčila územie orientované na kultúrne a vzdelávcie aktivity. Cieľom mojho zadania je adaptácia objektu na nové multifunkčné centrum, zamerané najmä na kultúru a spoločenské aktivity. Objekt ostal vzásade v pôvodnom stave s menšími zásahmi, ktoré som odstránila a prinávrácam mu pôvodnú podobu. Zvolila som slohovú metódu obnovy fasád do počiatošnej fázy začiatku 20. storočia, lebo nebol vykonaný pamiatkový výskum, ktorý by zásahy vyhodnotil a vytvoril návrh pamiatkovej obnovy. 
Key words:
komárno, elektráreň , kultúrne centrum

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited