20. 7. 2019  10:31 Iľja
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Identifikační číslo: 474
Univerzitní e-mail: pavol.pauliny [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí ústavu - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Reklama a výraz obchodnej funkcie v historických mestských štruktúrach\\(Determinanty regulácie a novej tvorby)
Autor: Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Reklama a výraz obchodnej funkcie v historických mestských štruktúrach\\(Determinanty regulácie a novej tvorby)
Abstrakt:Diskurz o poslaní a stvárnení reklamy v historických priestoroch mesta nie je nový a tak ako zamestnával odborníkov v minulosti, tak ich zamestnáva aj dnes. Do celého procesu tvorby reklamy vstupuje množstvo zainteresovaných strán: zadávateľ reklamy, jej tvorca, štátna moc prostredníctvom zákonov a vyhlášok, mestské zastupiteľstvá prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení a výkoné zložky štátnej správy, predovšetkým stavebný a pamiatkový úrad a ďalší. Účinná regulácia reklamy v historických priestoroch miest je závislá na spolupráci a kompetentnosti všetkých spomínaných zložiek, ale aj na kultúrnej angažovanosti spoločnosti.
Klíčová slova:reklama, historické mestské priestory, regulácia reklamy, pamiatková obnova

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 1 let po uzavření této smlouvy pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla), včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně