Mar 29, 2020   11:28 a.m. Miroslav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Identification number: 474
University e-mail: pavol.pauliny [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Institute chief official - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Outdoor advertisement and expression of commercial function in historical city structures (Determinants of regulation and new design)
Written by (author): Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Reklama a výraz obchodnej funkcie v historických mestských štruktúrach\\(Determinanty regulácie a novej tvorby)
Summary:Diskurz o poslaní a stvárnení reklamy v historických priestoroch mesta nie je nový a tak ako zamestnával odborníkov v minulosti, tak ich zamestnáva aj dnes. Do celého procesu tvorby reklamy vstupuje množstvo zainteresovaných strán: zadávateľ reklamy, jej tvorca, štátna moc prostredníctvom zákonov a vyhlášok, mestské zastupiteľstvá prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení a výkoné zložky štátnej správy, predovšetkým stavebný a pamiatkový úrad a ďalší. Účinná regulácia reklamy v historických priestoroch miest je závislá na spolupráci a kompetentnosti všetkých spomínaných zložiek, ale aj na kultúrnej angažovanosti spoločnosti.
Key words:reklama, historické mestské priestory, regulácia reklamy, pamiatková obnova

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 1 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited