14. 8. 2020  16:42 Mojmír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Identifikačné číslo: 474
Univerzitný e-mail: pavol.pauliny [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

     Absolvent     Výučba     
Záverečná práca
     
Projekty
     
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Reklama a výraz obchodnej funkcie v historických mestských štruktúrach\\(Determinanty regulácie a novej tvorby)
Autor:
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedúci práce:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Reklama a výraz obchodnej funkcie v historických mestských štruktúrach\\(Determinanty regulácie a novej tvorby)
Abstrakt:
Diskurz o poslaní a stvárnení reklamy v historických priestoroch mesta nie je nový a tak ako zamestnával odborníkov v minulosti, tak ich zamestnáva aj dnes. Do celého procesu tvorby reklamy vstupuje množstvo zainteresovaných strán: zadávateľ reklamy, jej tvorca, štátna moc prostredníctvom zákonov a vyhlášok, mestské zastupiteľstvá prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení a výkoné zložky štátnej správy, predovšetkým stavebný a pamiatkový úrad a ďalší. Účinná regulácia reklamy v historických priestoroch miest je závislá na spolupráci a kompetentnosti všetkých spomínaných zložiek, ale aj na kultúrnej angažovanosti spoločnosti.
Kľúčové slová:reklama, historické mestské priestory, regulácia reklamy, pamiatková obnova

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 1 rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene