28. 1. 2020  17:22 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martin Minár
Identifikačné číslo: 47578
Univerzitný e-mail: martin.minar [at] stuba.sk
 
Študent

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MINÁR, M. -- ČÁPKOVÁ, R. -- KOZÁKOVÁ, A. -- GOGA, V. Experimental modelling and control of a tower crane using Nichols chart. In FUSEK MARTIN, -- ŠMACH, J. -- CIENCIALA, J. -- LIČKOVÁ, D. -- ŠIMEČKOVÁ, K. -- MACHALLA, V. -- PAŠKA, Z. -- PAVLÍČEK, P. Applied mechanics 2019. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, s. 135--140. ISBN 978-80-248-4287-5.

Originálny názov: Experimental modelling and control of a tower crane using Nichols chart
Slovenský názov:
Autor: Ing. Martin Minár (25%)
Ing. Romana Čápková (25%)
prof. Ing. Alena Kozáková, PhD. (25%)
doc. Ing. Vladimír Goga, PhD. (25%)
Pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Applied mechanics 2019
Podnázov:
Od strany: 135
Do strany: 140
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: Nichols chart, modelling, frequency domain, cart position, tower crane, Bode diagram, control, payload oscillations
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Martin Minár
Posledná zmena: 11.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

FUSEK MARTIN, -- ŠMACH, J. -- CIENCIALA, J. -- LIČKOVÁ, D. -- ŠIMEČKOVÁ, K. -- MACHALLA, V. -- PAŠKA, Z. -- PAVLÍČEK, P. Applied mechanics 2019. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4287-5.

Originálny názov: Applied mechanics 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Fusek Martin
Jiří Šmach
Jakub Cienciala
Dagmar Ličková
Kateřina Šimečková
Vojtěch Machalla
Zbyněk Paška
Pavel Pavlíček
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-248-4287-5
Vydavateľ: VŠB - Technická univerzita Ostrava
Miesto vydania: Ostrava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 11.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)