Dec 9, 2019   8:02 a.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Yulia Šurinová, PhD.
Identification number: 47603
University e-mail: yulia_surinova [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Adámek
Návrh na zlepšenie vybraného procesu v organizácii
May 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Zdenka Babišíková
Prieskum stavu merania a monitorovania produktov v slovenských priemyselných organizáciách
June 2011Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zdenka Babišíková
Prieskum stavu merania a monitorovania produktov v slovenských priemyselných organizáciách
June 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Baksová
Návrh aplikácie FMEA pre zlepšovanie procesu výroby vývevy UVH v spoločnosti SLOVPUMP-TRADE, s.r.o.
May 2009Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Bieliková
Návrh implementácie metodiky QRQC v spoločnosti ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
May 2014Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Bínovská
Návrh na zlepšenie procesu plánovania, vykonávania a vyhodnocovania auditu výrobkov v spoločnosti ZF Sachs Slovakia a.s.
June 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Boldiš
Návrh procesu vybavovania dodávateľských reklamácií v spoločnosti SES Tlmače a.s.
May 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erik Brezovský
Návrh a implementácia Poka-yoke opatrenia pre optimalizáciu procesu výroby synchrónnych krúžkov v spoločnosti INA SKALICA, spol. s r.o.
May 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Březovský
Optimalizácia procesu výroby kompozitnej lamely v spoločnosti Miba Steeltec s.r.o.
May 2015Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Bubáková
Návrh implementácie metodiky G8D v organizácii
May 2013Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Helena Čapičíková
Návrh aplikácie štatistického riadenia výrobného procesu v SAS Automotive, s.r.o.
May 2008Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Soňa Dobišová
Návrh aplikácie metód preverovania funkčnosti systému manažérstva kvality v spoločnosti Protherm Production, s.r.o.
June 2009Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Branislav Dóczy
Prieskum aplikácie metód preverovania funkčnosti systému manažérstva kvality vo vybraných organizáciách
June 2008Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Drábik
Projekt zvyšovania účinnosti systému LPA formou Kamishibai v spoločnosti Martinrea Slovakia Fluid Systems, s.r.o.
May 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Dragúň
Návrh aplikácie metodiky TPPA pre zlepšovanie procesov v spoločnosti VISTEON SLOVAKIA, s.r.o.
May 2009Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Fedáková
Návrh implementácie nástrojov a metód manažérstva kvality v spoločnosti Techklima, s.r.o.
May 2012Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Michal Fehér
Aplikácia vybraných metód zisťovania spôsobilosti meradiel v spoločnosti Vaillant, Trenčianske Stankovce
May 2009Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Fibich
Návrh aplikácie stratégie Balanced Scorecard v spoločnosti MPOWER Engineering, a.s.
May 2009Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Richard Foriška
Prieskum spokojnosti a motivácie zamestnancov v rámci fungujúceho systému manažérstva kvality v organizácii
May 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Foriška
Zvyšovanie spôsobilosti vybraného výrobného zariadenia prostredníctvom Kamishibai prístupu k riadeniu údržby
May 2015Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Galbičková
Návrh aplikácie nástrojov a metód manažérstva kvality pre zlepšovanie produktu Cappellotto vo firme Brovedani, s.r.o.
December 2008Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Gáliková
Návrh na zlepšenie procesu zabezpečovania kvality vybraných produktov v ŽOS Trnava, a.s.
June 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Geschwandtner
Návrh implementácie moderných metód manažérstva kvality v procese vybavovania reklamácií pomocou metodiky G8D v organizácii
May 2013Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dagmara Gilanová
Vytvorenie systému riadenia nezhodného produktu vo firme Schnellecke Slovakia s.r.o., Lozorno
December 2008Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Hančinová
Návrh aplikácie FMEA pre zlepšovanie procesu výroby koncovky elektronickej parkovacej brzdy v spoločnosti IRONAL, spol. s.r.o. B.Bystrica
December 2008Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislava Hlavatovičová
Návrh zlepšenia procesu vybavovania reklamácií vo vybranom priemyselnom podniku
May 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Magdalena Holzmannová
Návrh aplikácie štatistickej regulácie procesu výroby výrobku Manometer Bracket v spoločnosti HP, spol. s r.o.
May 2009Displaying the final thesis
28.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Erik Horváth
Návrh aplikácie FMEA pre zlepšovanie procesu výroby úsporných žiaroviek v spoločnosti OSRAM, Nové Zámky
December 2008Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Jančula
Prieskum uplatňovania merania a monitorovania produktov vo vybraných organizáciách
June 2008Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Juráček
Implementácia metodiky SEDAC za účelom prevencie vzniku chyby nevybrúseného otvoru na ložisku v spoločnosti INA SKALICA, spol. s r.o.
May 2014Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Kobela
Návrh aplikácie FMEA pre zlepšovanie procesu spaľovania mäsokostnej múčky v spoločnosti Považská cementáreň, a.s. Ladce
May 2008Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Kolenyaková
Návrh projektu implementácie počítačom podporovaného procesu uvoľňovania výrobkov v spoločnosti SUBTIL Slovakia, s.r.o.
May 2011Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karol Kopča
Prieskum aplikácie metód preverovania funkčnosti systému manažérstva kvality vo vybraných organizáciách
June 2009Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Kovács
Aplikácia metódy QFD pri vývoji produktu v podmienkach skúšobného laboratória NIEVELT-Labor Slovakia s.r.o.
May 2015Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Kozáčková
Prieskum aplikácie metód preverovania funkčnosti systému manažérstva kvality vo vybraných organizáciách
June 2008Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Krajčír
Integrácia procesných auditov podľa VDA 6.3 do systému hodnotenia a výberu dodávateľov v ArcelorMittal Tailored Blanks Senica, s.r.o.
May 2014Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Lovíšek
Návrh implementácie moderných metód manažérstva kvality v procese vybavovania reklamácií pomocou metodiky Global 8D v organizácii
May 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Marcinek
Návrh implementácie požiadaviek STN EN ISO 50001:2012 na systém energetického manažérstva v spoločnosti EMERSON a.s.
May 2014Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Nemcová
Návrh na zlepšenie procesu merania a monitorovania produktu Cup Holder (Držiak pohárov) v spoločnosti FREMACH TRNAVA, s.r.o.
June 2011Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Németh
Plán zavedenia filozofie zlepšovania Six Sigma v spoločnosti Sylex, s.r.o., Bratislava
May 2016Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Niklová
Zvyšovanie výkonnosti procesov prostredníctvom štandardizácie pracovísk v Martinrea Slovakia Fluid Systems, s.r.o.
May 2014Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Pavlačka
Návrh implementácie požiadaviek ISO 50001:2012 na systém energetického manažérstva v spoločnosti Miba Steeltec, s.r.o.
May 2015Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Púchly
Multikriteriálna analýza pri zisťovaní optimálnej úrovne kvality osobných vozňov
May 2016Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Roháček
Návrh implementácie metodiky pokročilého plánovania kvality APQP v spoločnosti Elster, s.r.o.
May 2014Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dagmar Rybecká
Návrh aplikácie štatistického preberania na vstupnej kontrole v spoločnosti Protherm Production s.r.o.
May 2009Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Sedláková
Návrh implementácie vybraných požiadaviek ISO/TS 16949:2009 v organizácii
May 2013Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Sloboda
Prieskum spokojnosti zamestnancov v rámci fungujúceho systému manažérstva kvality v organizácii
May 2013Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Sokol
Návrh plánu kvality pre zavádzanie nových modelov LED televízorov v spoločnosti Samsung Electronics Slovakia, s.r.o.
May 2011Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Straka
Návrh aplikácie FMEA ako súčasti procesu neustáleho zlepšovania v spoločnosti Wistron Infocoom Czech, s.r.o.
December 2008Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Štúň
Zlepšovanie procesu schvaľovania dielov do sériovej výroby v organizácii
May 2013Displaying the final thesis
51.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Peter Šumaj
Prieskum uplatňovania merania a monitorovania produktov vo vybraných organizáciách
June 2008Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marián Trubač
Prieskum aplikácie jednotlivých metód zlepšovania manažérstva kvality vo vybraných organizáciách
June 2011Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Uhlíková
Návrh optimalizácie procesov na Materiálovotechnologickej fakulte STU
May 2014Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Virágová
Zvyšovanie efektívnosti využívania materiálovej databázy IMDS v organizácii
May 2013Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Vlkovičová
Návrh implementácie metódy A3 Reportov za účelom prevencie vzniku opakovanej reklamácie na transformátor v spoločnosti VACUUMSCHMELZE, s.r.o.
May 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress