22. 1. 2020  9:15 Zora
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Yulia Šurinová, PhD.
Identifikační číslo: 47603
Univerzitní e-mail: yulia_surinova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Návrh metodiky využitia vybraných metód v rámci vývoja nových produktov v automobilovom priemysle
Autor: Ing. Yulia Šurinová, PhD.
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh metodiky využitia vybraných metód v rámci vývoja nových produktov v automobilovom priemysle
Abstrakt:Vývoj nových produktov je kľúčový faktor úspechu, pretože tvorí firemnú stratégiu. Vývoj výrobku ponúka príležitosti pre determinovanie výrobkových nákladov, požadovanej kvality, zvýšeniu výkonnosti a schopnosť slúžiť zákazníkom. Tieto faktory sú extrémne dôležité pri vytváraní firemnej konkurenčnej pozície. Cieľom dizertačnej práce je preskúmať teoretické východiská problematiky vývoja produktu a navrhnúť komplexný systém dokumentácie referovania stavu globálneho systému vývoja produktu a preskúmať súčasný stav aplikácie jednotlivých metodík vývoja produktov na Slovensku a v Českej Republike. Na základe teoretických a praktických poznatkov a výsledkov prieskumu v dizertačnej práci je vytvorená komplexná metodiky aplikácie globálneho systému vývoja produktov. Navrhujem štruktúru dokumentov a návod na ich vypracovanie, ktoré v konečnom dôsledku zaručia správnu aplikáciu jednotlivých prvkov globálneho systému vývoja produktov, uľahčia komunikáciu so zákazníkom a znížia počet technických zmien na produktoch v dôsledku precízneho procesu vývoja. Poznatky z dizertačnej práce budú použité ako podklad pre vyučovanie problematiky vývoja v automobilom priemysle v rámci predmetu Komplexné manažérstvo kvality.
Klíčová slova:vývoj výrobku, schvaľovanie procesu výroby, kvalita

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně