Aug 21, 2019   6:09 p.m. Jana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD.
Identification number: 47766
University e-mail: vladimir.stofanik [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Tomáš Bagala
Progresívne metódy generovania a spracovania RF signálov s vysokou stabilitou frekvencie.
May 2018Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Boriš
Integračné AD prevodníky vo výkonových zosilňovačoch nf signálov
August 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Martin Boriš
Integration AD converter in power amplifiers of audio signals
August 2018Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Cabaj
Stabilizácia frekvencie referenčného oscilátora pomocou GPS/GALILEO prijímača LEA-5T
May 2011Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Cabaj
Zdroj presnej frekvencie so zvýšenou dlhodobou stabilitou na báze GPS/GALILEO modulu LEA-6T a FPGA.
May 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Čanaky
Univerzálny hardvérový vývojový modul na báze jednočipového mikropočítača PIC24FJ256
May 2010Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Čižmárik
Návrh obvodu zníženia úrovne fázového šumu miniatúrneho céziového atómového etalónu frekvencie CSAC SA.45s
May 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Čižmárik
Zníženie úrovne fázového šumu miniatúrneho céziového atómového etalónu frekvencie SA.45s s využitím PLL a OCXO.
May 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Ďurica
Rozšírenie frekvenčného rozsahu VNA do pásma X
May 2014Displaying the final thesis
10.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Adam Fibich
Progresívne metódy generovania a spracovania RF signálov s vysokou stabilitou frekvencie.
May 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Húbek
Diaľkové ovládanie kamerových korekcií pomocou bezdrôtových modulov Bluetooth a ZigBee.
May 2011Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Húbek
Návrh rozhrania pre Bluetooth modul F2M03GXA
May 2009Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Hudec, PhD.
Meracia jednotka na monitorovanie termofyzikálnych vlastností s bezdrôtovým prenosom dát v pásme 2,4GHz.
May 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Hudec, PhD.
Návrh elektronickej meracej jednotky s bezdrôtovým prenosom dát v pásme 433MHz
May 2011Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Kobliška
Návrh rozhrania pre bezdrôtový komunikačný modul DCBT-24N
May 2009Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Kobliška
Rozhranie pre bezdrôtový prenos dát v pásme 2,4GHz s využitím komunikačného modulu DCBT-24N
May 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Kosár
Kódovanie a rozbor vlastností signálov v globálnych satelitných navigačných systémoch GNSS.
May 2011Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tchapo Koutob
Design of interface for the GPS receiver FC-Oncore
May 2009Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Kováč
Návrh hardvérového modulu pre overovanie parametrov GPS/GALILEO prijímača LEA-5T
May 2010Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Kováč
Návrh modulu podpory záznamu polohy a presného času pre elektronickú monitorovaciu jednotku termofyzikálnych vlastností RTM.
May 2013Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Maťokár
Implementácia merania a vyhodnocovania veľkosti odchýlky frekvencie miniatúrneho céziového atómového etalónu CSAC SA.45s.
May 2015Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Minárik
Transfer of Fast Analog Signals over Optical Lines
May 2018Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vojtech Nagy
Zariadenie na meranie teploty okolia s bezdrôtovým komunikačným rozhraním IEEE 802.15.4 (ZigBee)
May 2010Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dumitru Novitchi
Návrh spôsobu synchronizácie miniatúrneho céziového atómového etalónu CSAC SA.45s so systémom GPS.
May 2015Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Pavlík
Návrh a optimalizácia dvojmódového kryštálového oscilátora (DMXO) s nízkym fázovým šumom
May 2017Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Rakús
Bezdrôtová sieť inteligentných senzorov v pásme ISM.
May 2013Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexander Štofanik
Návrh a realizácia termostatu na báze termoelektrických článkov
May 2011Displaying the final thesis
28.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Roman Takács
Meracia a riadiaca stanica s dátovým prenosom cez sieť Ethernet.
May 2013Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcel Zajac
Elektronická jednotka snímania teplôt zo sústavy senzorov TMP05 s bezdrôtovým prenosom dát.
May 2015Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress