Aug 25, 2019   8:40 a.m. Ľudovít
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD.
Identification number: 47766
University e-mail: vladimir.stofanik [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Multi-mode piezoelectric resonators and oscillators and their practical utilization
Written by (author): doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD.
Department: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Opponent 1:prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Opponent 2:doc. Ing. Jiří Masopust, PhD.
Opponent 3:doc. Ing. Dagmar Faktorová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Multimódové piezoelektrické rezonátory a oscilátory a ich praktické využitie
Summary:Habilitačná práca je venovaná princípu priamej identifikácie teploty kremenných piezoelektrických rezonátorov. Princíp je založený na simultánnom vyhodnocovaní rezonančných frekvencií dvoch módov mechanických (akustických) kmitov v spoločnom objeme rezonátora. Boli preskúmané možnosti simultánneho vybudenia viacerých hrúbkovo-strižných módov akustických kmitov v perspektívnych kremenných rezonátoroch s objemovou akustickou vlnou, najmä v SC-rezoch, ktoré v súčasnosti tvoria nosný prvok mnohých vysokostabilných referenčných oscilátorov, resp. etalónov času a frekvencie. Práca tiež rieši spôsob, ktorým je možné tento princíp aplikovať v procese číslicovej syntézy frekvencie za účelom zvýšenia frekvenčno-teplotnej stability generovaných signálov bez nutnosti stabilizácie teploty referenčného oscilátora, resp. generátora hodinového signálu.
Key words:kryštálový oscilátor, dvojmódový kryštálový oscilátor, riadenie frekvencie, synchronizácia, piezoelektrické rezonátory a senzory, teplotná závislosť frekvencie, stabilita frekvencie

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited