18. 11. 2019  9:41 Eugen
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD.
Identifikačné číslo: 47766
Univerzitný e-mail: vladimir.stofanik [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Multimódové piezoelektrické rezonátory a oscilátory a ich praktické využitie
Autor: doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD.
Pracovisko: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Oponent 1:prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Jiří Masopust, PhD.
Oponent 3:doc. Ing. Dagmar Faktorová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Multimódové piezoelektrické rezonátory a oscilátory a ich praktické využitie
Abstrakt:Habilitačná práca je venovaná princípu priamej identifikácie teploty kremenných piezoelektrických rezonátorov. Princíp je založený na simultánnom vyhodnocovaní rezonančných frekvencií dvoch módov mechanických (akustických) kmitov v spoločnom objeme rezonátora. Boli preskúmané možnosti simultánneho vybudenia viacerých hrúbkovo-strižných módov akustických kmitov v perspektívnych kremenných rezonátoroch s objemovou akustickou vlnou, najmä v SC-rezoch, ktoré v súčasnosti tvoria nosný prvok mnohých vysokostabilných referenčných oscilátorov, resp. etalónov času a frekvencie. Práca tiež rieši spôsob, ktorým je možné tento princíp aplikovať v procese číslicovej syntézy frekvencie za účelom zvýšenia frekvenčno-teplotnej stability generovaných signálov bez nutnosti stabilizácie teploty referenčného oscilátora, resp. generátora hodinového signálu.
Kľúčové slová:kryštálový oscilátor, dvojmódový kryštálový oscilátor, riadenie frekvencie, synchronizácia, piezoelektrické rezonátory a senzory, teplotná závislosť frekvencie, stabilita frekvencie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene