21. 1. 2020  1:58 Vincent
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikační číslo: 4781
Univerzitní e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Múzeum a galéria fotografie v Bratislave
Autor: Bc. Matej Uhlík
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Oponent:doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Múzeum a galéria fotografie v Bratislave
Abstrakt:Témou záverečnej bakalárskej práce bolo vytvorenie objektu Galérie a múzea fotografie v Bratislave. Múzeum má predpoklad nie len celomestského ale ja regionálneho významu. Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Bratislava V- Petržalka, v lokalite Veľký Draždiak pri Chorvátskom ramene s veľkým rekreačným potenciálom a zároveň dobrým dopravným napojením hromadnou ale ja individuálnou dopravou. V mojom návrhu sa počíta s navrhovaným novým dopravným riešením, kde hlavnú dopravnú kostru územia tvorí nová električková trať. Samotný architektonický návrh sa snaží vyťažiť z lokality maximum. Vytvára sa tu veľký verejný priestor zelene, kde hlavným ťažiskom je samotný objekt múzea. Objekt múzea je architektonickou kompozíciou vertikála s horizontálou. Kde vertikálu predstavuje navrhovaná vyhliadková veža, ktorá láka a púta pozornosť návštevníkov prichádzajúcich zo smeru mesta, nakoľko okolitá krajina je pomerne rovinatá a samotná budova múzea by sa v tomto priestore strácala. Horizontálu prirodzene predstavuje samotná budova múzea. Vzťah týchto dvoch hmôt zároveň podčiarkuje nové prepojenie medzi jestvujúcim evanjelickým kostolom a vodnou plochou Chorvátskeho ramena či Draždiaku. Toto prepojenie je možné za predpokladu vybudovania novej pešej lávky. Filozofia návrhu je otvorenosť, preto je veža voľne prístupná a takisto aj všetok priestor okolo múzea sa stáva verejným. Je tu navrhnutý art park, promenáda s cyklotrasou okolo ramena či terénne posedenie pri múzeu s príjemným výhľadom na vodnú plochu. Samotná architektúra sa snaží podčiarknuť otvorenosť priestoru, preto je vstup umiestený pod akoby vykonzolovanú časť druhého podlažia a celý parter až na malú časť je presklený. Všetky funkcie v 1.NP sú preto umiestené do akýchsi škatuliek vo vnútri objektu a odsadené od fasády. Na 1.NP je umiestnená kaviareň nielen pre návštevníkov múzea spojená otváracou fasádou smerom na terasu, multifunkčná workshop/seminárna miestnosť a nutné zázemie s administratívou. Samotné výstavné priestory sú situované na 2.NP , kde zvolenou konštrukciou vznikol priestor bez stĺpov. O zvýšenie atraktivity objektu je tu umiestnená letná terasa s výstavnou funkciu alebo s funkciou letného kina. Strecha je v duchu súčasných ekologických trendov vegetačná.
Klíčová slova:kompozícia, verejný priestor, múzeum

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně