20. 1. 2020  10:41 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikační číslo: 4781
Univerzitní e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Art škôlka - lokalita Veľký Draždiak v Bratislave
Autor: Ing. arch. Filip Krajč
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Art škôlka - lokalita Veľký Draždiak v Bratislave
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo hľadať vhodné a moderné architektonické poňatie funkcie materskej školy so zameraním na rozvíjanie umeleckého talentu detí, s ohľadom na vhodné urbanistické riešenie situovania objektu na zadanom pozemku. Zadaný pozemok sa nachádza v Bratislave, mestská časť Petržalka lokalita Veľký Draždiak. Pri tvorbe a návrhu objektu sa bolo nutné vysporiadať z množstvom negatívnych faktorov a daností pozemku, napríklad blízkej rušnej komunikácii, či plánovanej výstavbe električkovej trate cez zadané územie a ďalších. V prvej časti venovanej koncepčno-priestorovej tvorbe sme hľadali vhodnú formu pre dané územie, ktoré by svojou formou, funkčnosťou a estetikou vytvorilo čo najvhodnejšie prostredie pre rozvoj detí. Objekt bol tvorený s dôrazom na jasnú diferenciáciu funkčných zón a taktiež kontaktu s prírodou. K pochopeniu umeleckej náplne školsky sme pristupovali ako k samostatným triedam zameraným na umeleckú činnosť vne kmeňových tried škôlky. V druhej časti sme sa venovali konštrukčnému a materiálovému prevedeniu na základe platných technických noriem. Tu bola snaha o kompaktné a jednoduché riešenie zamerané na účelnosť.
Klíčová slova:škôlka, materská škola, modelácia terénu, dvojitá vegetačná fasáda, umelecká

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně